Aktualności

KWIECIEŃ 2014

Pod koniec miesiąca odbędą się egzaminy ceryfikacyjne ACA w PJWSTK w Gdańsku.

MARZEC 2014

Kontynuacja obron prac dyplomowych.

LUTY 2014

Wypłacone zostały stypendia za styczeń.

Rozpoczęły się pierwsze obrony prac inżynierskich.

STYCZEŃ 2014

Prowadzona była ewaluacja na zakończenie studiów.

Wypłacone zostały stypendia za grudzień.

Rozpoczęły się przygotowania do obron prac inżynierskiech.

Pod koniec miesiąca zakończony został kurs CISCO. Udział w kursie wzięło 12 osób: 2 studentki i 9 studentów.

GRUDZIEŃ 2013

Wypłacone zostały stypendia za wrzesień, październik i listopad - w sumie 67 stypendiów po 3000PLN na łączną kwotę 201 000PLN.

W ramach projektu zakupiono 3 zestawy - Okularów rzeczywistości wirtualnej OCULUS RIFT. Oculus Rift wyprzedzają  zaawansowaniem technologicznym konkurencyjne rozwiązania o kilka lat. Podstawowa różnica polega na wykorzystaniu ekranu LCD o przekątnej 14 cm oglądanego przez zestaw soczewek kierujących obraz oddzielnie dla lewego i prawego oka (także dla osób z wadami wzroku) oraz inercyjnych czujników położenia, co pozwala na tworzenie obrazu zgodnie z przesunięciem (obrotem)  głowy użytkownika. Generowany obraz stereoskopowy ma zasięg 90 stopni w poziomie i 110 w pionie, co pozwala na dość wysokie stopień imersji w kreowanym środowisku.

LISTOPAD 2013

Ogłoszona została wstępna lista stypendystów. Po okresie na odwołania opublikowana została ostateczna lista. Stypendia otrzymało 57 studentów z Warszawy oraz 10 z Gdańska.

PAŹDZIERNIK 2013

Zakończone zostały 3-miesięczne staże krajowe.

Rozpoczęły się kursy CISCO dla studentów VII semestru.

Komisja Stypendialna przyznała stypendia dla studentów VII semestru wydziału Informatyki w Warszawie i Gdańsku.

WRZESIEŃ 2013

Rozpoczęły się przygotowania do kursu CISCO, który bedzie się składać z 140 godz. ćwiczeń, wykładów.

LIPIEC 2013

Przygotowany został film promujący projekt. Film dostępny jest m.in. na kanale youTube

18 studentów Wydziału Informatyki z Warszawy i Gdańska rozpoczęło 3-miesięczne staże krajowe.

Wypłacone zostały stypendia za czerwiec.

Na Wydziale Informatyki w PJWSTK w Gdańsku zakończony został kurs Adobe Photoshop przygotowujący do egzaminu certyfikującego ACA.

CZERWIEC 2013

Zakończony został specjalistyczny kurs informatyczny Microsoft. Udział w kursie wzięło 11 osób: 3 studentki i 8 studentów.

W ramach Projektu „Studia informatyczne w PJWSTK – krok ku gospodarce opartej o wiedzę” przewidziane są 3 miesięczne staże dla studentów Wydziału Informatyki I stopnia, którzy obecnie studiują na 6 semestrze.Przewidziano następujące staże:
- 18 staży krajowych,
- 1 staż w Japonii,
- 1 staż w UE.      
Dla studentów Wydziału Informatyki II stopnia studia dzienne oraz absolwentów (do 6 miesięcy po dacie uzyskania dyplomu). Przewidziano następujące staże:
- 3 staże krajowe,
- 1 staż w Japonii,
- 1 staż w UE.      

Staże płatne są w ramach projektu, a wynagrodzenie wynosi:
- dla stażu krajowego ok. 2.000 zł netto / 1 miesiąc,
- dla stażu w Japonii ok. 4.200 zł netto / 1 miesiąc + koszty podróży,
- dla stażu w UE ok. 4.200 zł netto / 1 miesiąc + koszty podróży.

Poniżej znajduje się regulamin staży krajowych i zagranicznych wraz załącznikami.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w stażu mogą samodzielnie znaleźć firmę lub skorzystać z listy firm zamieszczonych na stronie. Studenci mogą znaleźć firmę samodzielnie korzystając przede wszystkim z ogłoszeń znajdujących się na portalu Biura Karier w Warszawie i w Gdańsku. Staż musi być związany z tematyką realizowanych studiów.

Rekrutacja na staże krajowe odbywa się w terminie do dnia 28 czerwca br.

Rekrutacja na staże zagraniczne odbywa się w terminie do dnia 17 lipca br.

Dokumenty aplikacyjne:
- wniosek o przyznanie stażu krajowego lub zagranicznego,
- kartę oceny kandydata na staż studenta/absolwenta,
- potwierdzenie o przyjęciu na staż (dokument ten może być dostarczony później – po  
  uzgodnieniu w firmie,
- deklarację przystąpienia do projektu + zgoda na przetwarzanie danych.
- CV kandydata.

Dokumenty należy składać:
- Warszawa - Specjalista ds. Rekrutacji - III piętro, antresola A-2, Warszawa ul. Koszykowa  
   86.
- Gdańsk – Biuro Karier Pani Izabela Przybył, Gdańsk ul. Brzegi 55.

Staże powinny się rozpocząć jeszcze w bieżącym okresie wakacyjnym, najlepiej od 1 sierpnia br.

Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych

Załączniki do Regulaminu w stażach krajowych

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych

Załączniki do Regulaminu w stażach zagranicznych

Lista firm oferujących staże

 

 

Firma "Berger Film Tomasz Kowalczyk" wygrała zapytanie ofertowe dot. prowadzenia kursu Adobe Photoshop.

Wypłacone zostały stypendia za maj.

MAJ 2013

Wypłacone zostały stypendia za kwiecień.

Przygotowane i rozesłane zostało zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia kursu "Adobe Photoshop" dla studentów WZI PJWSTK w Gdańsku. Zapytanie ofertowe dostępne jest tutaj

Zakupione zostały podręczniki niezbędne do realizacji kursu z Microsoft "Installing and Configuring Windows Server 2012"

23 maja uruchomiony został kurs z Microsoft "Installing and Configuring Windows Server 2012" dla studentów I stopnia. Po zakończeniu kursu, dla najlepszych studentów, przewidziany jest udział w egzaminie certyfikującym.

KWIECIEŃ 2013

Wypłacone zostały stypendia za marzec.

Zatrudniony został specjalista ds. promocji, który przygotuje film o projekcie.

Rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia kursów przygotowujących do certyfikatów "Microsoft" i "Adobe".

MARZEC 2013

Wypłacone zostały stypendia za luty.

Przygotowany został regulamin przyznawania staży krajowych i zagranicznych.

Projekt promowany był na targach edukacyjnych, m.in. na Międzynarodowym Salonie Szkół Wyższych Perspektywy 2013 - 7-9 marca 2013 oraz na dniach otwartych.

LUTY 2013

Opracowany został raport ewaluacyjny: Zdecydowana większość studentów (86%) stwierdziło, że program „kierunki zamawiane” ma szanse spopularyzować nauki tech. wśród mlodzieży. Badani ocenili, że studia na kier. informatyka są raczej zgodne z ich oczekiwaniami (ocena 4,09 w skali 1-6); dobrze oceniono warunki lokalowe (4,38) oraz dość dobrze zostało ocenione prowadzenie zajęć pod względem dydaktycznym (3,84). Większość studentów wyraziło zainteresowanie udziałem kursach certyfikujących z Microsoftu 78% oraz uznało, że możliwość uzyskania certyfikatu Microsoft przyczyni się do poprawy ich pozycji na rynku pracy - 70%. 72% respondentów uznało, że możliwość otrzymywania stypendiów wpływa na ich motywację do nauki.

STYCZEŃ 2013

1 studentka uzyskała certyfikat ACA Adobe Photoshop.

Przeprowadzona została ewaluacja studiow na kier. informatyka na V semestrze oraz caełgo projektu.

Wypłacone zostały stypendia za styczeń.

GRUDZIEŃ 2012

2 studentów zdało egzamin certyfikujący ACA Adobe Photoshop.

Wypłacone zostały stypendia za okres: wrzesień-grudzień.

LISTOPAD 2012

Komisja Stypendialna opublikowała ostateczną listę stypendystów.

PAŹDZIERNIK 2012

Została ogłoszona wstępna lista stypendystów.

WRZESIEŃ 2012

Rozpoczęły się spotkania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia na V semestrze.

LIPIEC 2012

Wypłacone zostały stypendia za czerwiec.

Aktualnie trwają prace nad publikacją materiałów konferencyjnych oraz przygotowania do realizacji staży dla absolwentów studiów II stopnia (zagranicznych i krajowych).

CZERWIEC 2012

Wypłacone zostały stypendia za maj.

8 czerwca zakończony został kurs Adobe Photoshop. Kurs zakończyło 11 studentów; wybranych zostało 5 osób (2 kobiety i 3 mężczyzn), które będą zdawały egzamin certyfikujący.

Zakończona została kontrola Projektu prowadzona przez pracowników Urzędu Skarbowego.

Przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna na koniec semestru - studia I i II stopnia.

MAJ 2012

8-9 maja w Auli Głównej PJWSTK odbyła się Konferencja Kansei 2012 dot. komunikacji człowiek-komputer. Konferencja była transmitowana na żywo do Wydziału Zamiejscowego PJWSTK w Gdańsku).
W konferencji uczestniczyło 9 prelegentów, w tym 2 osoby z zagranicy (Holandia i Stany Zjednoczone).

Szczegóły na stronie: http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=2230

Kontynuowany był kurs Adobe Photoshop. W trakcie zajęć odbyła się wizyta monitoringowa prowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy.

Wypłacone zostały stypendia za kwiecień.

KWIECIEŃ 2012

Prace przygotowawcze do konferencji - zapraszanie prelegentów, promocja, sprawy techniczno-administracyjne.

Przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe dot. cateringu dla uczestników konferencji; zgłosiło się 9 oferentów; Komisja jednogłośnie wybrała ofertę firmy UHG Triada.

Rozpoczęła się kontrola Projektu. Kontrola prowadzona jest przez pracowników Urzędu Skarbowego.

27 kwietnia rozpoczął się kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu Adobe Photoshop ACA.
Kurs obejmuje 28 godzin. Udział w kursie rozpoczęło 15 osób - studentów studiów I i II stopnia.

MARZEC 2012

Wypłacone zostały stypendia za luty i marzec.

Komisja Stypendialna wyłoniła nową listę stypendystów na studiach II stopnia - 2 rok studiów.

Trwają przygotowania do konferencji z użyteczności, która zostanie zorganizowana 8-9 maja w PJWSTK.

LUTY 2012

Wypłacone zostały stypendia za styczeń.

STYCZEŃ 2012

Zakończyła się druga edycja "Kursu wyrównawczego z zaawansowanych multimediów" dla studentów studiów II stopnia. Kurs obejmował 24 godz. zajęć.

GRUDZIEŃ 2011

Wypłacone zostały stypendia za listopad i grudzień.

LISTOPAD 2011

Wypłacone zostały stypendia za wrzesień i październik. Uruchomiona została druga edycja "Kursu wyrównawczego z zaawansowanych multimediów" dla studentów studiów II stopnia. Kurs odbywa się w soboty.

WRZESIEŃ 2011

Komisja stypendialna ustaliła wstępną listę stypedystów na II roku studiów I stopnia oraz na II/III semestrze studiów II stopnia.

LIPIEC 2011

Wypłacone zostały stypendia za lipiec na studiach I i II stopnia.

CZERWIEC 2011

Wypłacone zostały stypendia za maj i czerwiec na studiach I i II stopnia.

Dla studentów studiów II stopnia zorganizowany został kurs wyrównawczy z zaawansowanych multimediów (photoshop, flash, power point, analiza dźwięku). Kolejny kurs planowany jest na semestr zimowy 2011/12.

MAJ 2011

Wypłacone zostały stypendia za kwiecień na studiach I i II stopnia.

MARZEC 2011

Została zakończona rekrutacja na studia II stopnia. Aktualnie na I roku na kier. Informatyka na studiach II stopnia studiuje ponad 50 studentów.

Na studiach I stopnia wypłacone zostały stypendia za miesiąć luty. Stypendium za marzec zostanie wypłacone pod koniec miesiąca.

22 marca uruchomione zostaną kursy wyrównawcze z informatyki dla studentów 2 semestru. Kursy przeznaczone są dla osób, które nie zdawały na maturze informatyki oraz uzyskały po I semestrze niską śrędnią ocen.

W PJWSTK w Warszawie powołanych zostało 7 grup, zajęcia odbywać się będą w sali S-03: wt. 08.00; wt. 09:45; śr. 08:00; śr. 09:45; śr. 15:15; czw. 08:00 oraz czw. 15.15 (grupa anglojęzyczna). Dokładne listy uczestników zostaną rozesłane mailem oraz wywieszone na tablicy przed dziekanatem. W PJWSTK w Gdańsku została utworzona jedna grupa.

23.03 została ogłoszona wstępna lista stypendystów na studiach magisterskich uzupełniających - przyznanych zostało 25 stypendiów.

LUTY 2011

Cały czas prowadzona jest rekrutacja na studia magisterskie stacjonarne, na których do 25 studentów będziem mogło ubiegać się o stypendia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w Dziale Rekrutacji niezbędnych dokumentów do 10 marca.

Wypłacone zostały stypendia dla studentów studiów inżynierskich za 2 miesiące: grudzień - styczeń. Stypendia za luty zostaną wypłacone na początku marca.

STYCZEŃ 2011

Rozpoczęła się rekrutacja na studia magisterskie uzupełniające na kier. Informatyka - możliwość otrzymywania stypendium 1000PLN/mies., kurs wyrównawczy z zaawansowanych multimediów, uczestnictwo w stażach.

GRUDZIEŃ 2010

Po otrzymaniu pierwszej transzy środków z MNiSW wypłacone zostały stypendia za 2 miesiące: październik i listopad.

LISTOPAD 2010

24 listopada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało z PJWSTK umowę o dofinansowaniu Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PAŹDZIERNIK 2010

Ogłoszona została ostateczna lista osób, którym przyznane zostało stypendium. 

Pozostałi studenci uczestniczyć bedą w kursie wyrównawczym z matematyki, mającym na celu podniesie poziomu wiedzy i wyrównanie szans. Kurs będzie prowadzony w niewielkich grupach, raz w tygodniu, w wymiarze 2 godzin. Całkowity czas trwania - 24 godz.

Wyposażone zostało specjalistyczne laboratorium (16 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - Adobe CS5 i Autodesk)

WRZESIEŃ 2010

30 września zakończona została rekrutacja na kierunek objęty wsparciem (stypendia, kursy wyrównawcze, staże) – Informatyka studia stacjonarne (dzienne) polsko i anglojęzyczne w PJWSTK w Warszawie i Gdańsku.

MAJ 2010

24 maja Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych drugi raz wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane "Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dotacje UE przeznaczone zostaną na stypendia dla osób rozpoczynających studia stacjonarne I i II stopnia na wydziale Informatyki PJWSTK w Warszawie i w Gdańsku.

Stypendia otrzyma do 50% studentów, którzy rozpoczną studia na tym kierunku w r.a 2010/2011. W pierwszym roku stypendystów dla studiów I stopnia wyłoni konkurs świadectw na podstawie ocen z matury z matematyki a stypendystów dla studiów II stopnia ujednolicone wyniki ze studiów I stopnia, w kolejnych latach o przyznaniu stypendium decydować będzie średnia ze studiów.

Wysokość stypendiów to 1000 z miesięcznie. Stypendia będą wypłacane przez cały tok studiów inżynierskich i magisterskich.

W ramach projektu powstanie laboratorium multimediów, a także zmodyfikowany zostanie program nauczania na tej specjalizacji.

Studenci biorący udział w projekcie będą mieli szansę na udział w praktykach studenckich oraz stażach zawodowych w wiodących firmach.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego