fbpx
Zakończone postępowania habilitacyjne

Zakończone postępowania habilitacyjne

L.p.

Imię/imiona i nazwisko

Data wszczęcia przewodu habilitacyjnego

Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Tytuł rozprawy/monografii

Dokumentacja postępowania

1.

Piotr Habela

30.03.2011 01.02.2012 Executable modeling for database applications and beyond  

2.

Michał Sobolewski 15.06.2011 14.03.2012 Metacomputing: expressing Metaprocesses of Computing Processes  

3.

Alicja Wieczorkowska 15.06.2011 25.04.2012 Identification of musical instruments in polyphonic environment  

4.

Lech Banachowski 19.09.2012 30.01.2013 Rola uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie  

5.

Danuta Zakrzewska 27.06.2012 27.03.2013 Eksploracja danych w modelowaniu użytkowników edukacyjnych systemów internetowych  

6.

Piotr Lipiński 27.03.2013 29.01.2014 Odporne cyfrowe znaki wodne w obrazach. Adaptacyjny dobór dziedziny osadzenia  

7.

Adam Świtoński 18.09.2013 26.03.2014 Klasyfikacja wielomodalnych danych ruchu  

8.

Tomasz Gwizdałła 26.06.2013 28.01.2015 Własności algorytmów optymalizacji globalnej w zastosowaniu do wybranych zagadnień fizycznych

 

9.

Piotr Wiśniewski 24.12.2013 29.04.2015 Optymalizacja zapytań w architekturach z odwzorowaniami obiektowo-relacyjnymi

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Wiśniewskiego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

10. Piotr Cofta 24.09.2014 17.06.2015 Teoria i projektowanie systemów informatycznych godnych zaufania

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Cofty

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 
11. Bogdan Księżopolski 27.08.2015 23.03.2016 Wieloaspektowe modelowanie systemów bezpieczeństwa za pomocą język a QoP-ML

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 
12. Jacek Marciniak 28.04.2015 23.03.2016 Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu wordnet

Autoreferat

Harmonogram postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

13. Piotr Artiemjew  26.06.2016 23.11.2016  Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji  

Autoreferat

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

14. Jacek Grekow 16.01.2019 26.06.2019 Automatyczna detekcja emocji w plikach muzycznych 

Autoreferat

Harmonogram postepowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

15. Krzysztof Wołk 08.02.2019 03.10.2019 uchwała dot. umorzenia postępowania Zastosowanie użytkowe technik informatycznych i uczenia maszynowego w nowoczesnych formach komunikacji

Autoreferat

Harmonogram postepowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacynej

16. Aleksander Denisiuk 10.12.2018 26.02.2020 Zastosowanie metod geometrii do wybranych zagadnień informatyki

Autoreferat

 Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

17. Krzysztof Szklanny 26.06.2019 14.05.2020 Analiza akustyczna i automatyczna klasyfikacja w szczegółowej ocenie jakości głosu

Autoreferat

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej

18. Piotr Prokopowicz 11.04.2019 14.07.2020 Modelowanie i przetwarzanie danych nieprecyzyjnych zawierających informację o trendzie

Autoreferat

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Uchwała dot. nadania stopnia naukowego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Skład Komisji Habilitacyjnej