fbpx
Wszczęte postępowania o nadanie stopnia doktora

Wszczęte postępowania o nadanie stopnia doktora

 Dyscyplina Informatyka Techniczna i Telekomunikacja:

L.p. Nazwisko Imię Zespół promotorski Data wszczęcia postepowania o nadanie stopnia doktora
1. Bolek Kamil Dr hab inż. Adam Świtoński - promotor
dr inż. Damian Kasprzak- promotor pomocniczy
11.05.2021 r. 
2. Gandor Tomasz Dr hab. inż. Henryk Josiński - promotor
 dr inż. Jakub Nalepa - promotor pomocniczy
11.05.2021 r.
3. Pazdur Wojciech Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski - promotor 11.05.2021 r.
4. Tomczyk Przemysław Dr hab. inż. Adam Świtoński - promotor
dr inż. Jakub Nalepa - promotor pomocniczy
11.05.2021 r.
5. Skorupska Kinga Prof. dr hab. Grzegorz Sędek - promotor
Dr inż. Radosław Nielek - promotor pomocniczy
01.04.2022 r.
6. Węgrzyn Damian Dr hab. Alicja Wieczorkowska - promotor
Dr inż. Piotr Wrzeciono - promotor pomocniczy
23.02.2022 r.

 

 

 Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki:

L.p. Nazwisko Imię Zespół promotorski Data wszczęcia postepowania o nadanie stopnia doktora
1. Zariņš Kristaps Prof. dr hab. Paweł Nowak - promotor 01.07.2021