Wszczęte postępowania o nadanie stopnia doktora

Wszczęte postępowania o nadanie stopnia doktora

 

L.p. Nazwisko Imię Zespół promotorski Data wszczęcia postepowania o nadanie stopnia doktora
1. Bolek Kamil Dr hab inż. Adam Świtoński - promotor
dr inż. Damian Kasprzak- promotor pomocniczy
11.05.2021 r. 
2.  Bukowski Michał Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski - promotor
insp. dr hab. Iwona Klonowska - promotor pomocniczy 
11.05.2021 r.
3. Gandor Tomasz Dr hab. inż. Henryk Josiński - promotor
 dr inż. Jakub Nalepa - promotor pomocniczy
11.05.2021 r.
4. Pazdur Wojciech Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski - promotor 11.05.2021 r.
5. Tomczyk Przemysław Dr hab. inż. Adam Świtoński - promotor
dr inż. Jakub Nalepa - promotor pomocniczy
11.05.2021 r.