Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze dokumenty dot. studiowania na PJATK i funkcjonowania Uczelni.

Statut uczelni 

Statut uczelni od 24.09.2020

Dokumenty dotyczące opłat za studia:

Czesne od roku akademickiego 2020/21

Czesne na rok akademicki 2019/20

Czesne na rok akademicki 2018/19

Czesne na rok akademicki 2017/18

Czesne na rok akademicki 2016/17

Czesne na rok akademicki 2015/16

 

Regulaminy studiów:

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2019/20

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2018/19

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2017/18

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2015/16

Regulamin studiów podyplomowych - 01.10.2019

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Zasady rekrutacji na rok akad. 2020/21 zatwierdzone przez Senat (obowiązuje od 4 maja 2020)

Zasady rekrutacji na rok akad. 2019/20 zatwierdzone przez Senat (obowiązujące od 6 maja 2019)

Zasady rekrutacji na rok akad. 2018/19 zatwierdzone przez Senat (obowiązujące od 7 maja 2018)

Ogólny wzór kontraktu Student - PJATK (obowiązujący od roku akad. 2018/2019)

Student - PJAIT Agreement (general example - 2018/2019) 

 

Pomoc materialna i stypendia:

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

 

Wymiana Zagraniczna:

Statut Programu Erasmus+ w PJATK 2014-2020

 

Wzory podań, regulaminów, druków dot. opłat dostępne są na stronach:

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/podania-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/oplaty-druki

 

Procedura antymobbingowa w PJATK

Zasady reagowania na konflikty, dyskryminację i przemoc oraz zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa

Pozostałe dokumenty znajdują się w zakładce BIP - Biuletyn Informacji Publicznej.