Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne

Terminy rozmów na studia stacjonarne polskojęzyczne (godz. 10:00):

 • 24 czerwca
 • 9 lipca
 • 10 września
 • 20 września

Terminy rozmów na studia stacjonarne anglojęzyczne (godz. 10:00): 

 • 25 czerwca
 • 8 lipca
 • 9 września
 • 19 września

Terminy rozmów na studia niestacjonarne (godz. 11:00):

 • 29 czerwca
 • 6 lipca
 • 7 września
 • 14 września
 • 21 września
 • 28 września

Kandydaci mają możliwośc konsultacji prac wchodzących w skład portfolio. 

Terminy konsultacji:

8 maja 11:00-13:00
13 maja 11:00-14:00
15 maja 11:00-13:00
27 maja 11:00-14:00
29 maja 11:00-13:00

Kandydaci mają się zgłaszać do sekretariatu dziekana SNM p. 106 w bud. C. Konsultacje będą prowadzone przez dr Piotra Nowińskiego i mgr Piotra Siecińskiego. Konsultacje są darmowe, należy przynieść ze sobą całą teczkę (lub kompletną w min. 60%). Nie przynosić pojedynczych prac.

 W celu zapisania się na rozmowę kwalifikacyjną kandydat zobowiązany jest wybrać odpowiedni termin w rejestracji on-line (rekrutacja.pjwstk.edu.pl).

 1. Rozmowa wstępna z zakresu:
  1. malarstwa
  2. architektury
  3. teatru
  4. filmu
  5. wystaw
  6. muzeów
  1. Rysunek - preferowany format rysunków 100x70 lub 70x100. Przykładowe rysunki do portfolio - pobierz
   1. rysunek postaci ludzkiej z natury - format minimum 50x70 i 70x50, minimum 5 sztuk rysunków;
   2. martwa natura - minimum 5 sztuk rysunków.
   3. inne formy rysunków (dowolna ilość prac).
  2. Malarstwo Przykładowe rysunki do portfolio - pobierz
   1. pejzaż - praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50x70 i 70x50; minimum 5 prac malarskich)
   2. martwa natura - praca malarska wykonana dowolną techniką na papierze bądź kartonie (format minimum 50x70 i 70x50; minimum 5 prac malarskich)
   3. inne formy malarskie (dowolna ilość prac)
  3. Fotografia Przykładowe rysunki do portfolio - pobierz
   1. kolorowa bądź czarno-biała - może być przedstawiona fotografia portretowa, krajobraz, dowolna kompozycja, reportaż (minimum 10 sztuk odbitek w formacie A5 lub większym). Dodatkowo akceptowane są również zdjęcia w wersji cyfrowej.

Teczka na studia niestacjonarne jest przygotowana wedle wytycznych jak powyżej. Liczba gatunków prac (postać, martwa natura, itd.) jest dowolna.

Bezpośrednio przed rozmową kwalifikacyjną należy zgłosić się do Biura Rekrutacji celem pobrania arkuszu egzaminacyjnego, okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty za rozmowę.

Przypominamy, że decyzja o kwalifikacji na studia podjęta zostaje dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych tj.: dokonaniu rejestracji on-line, dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną umieszczone na profilu kandydata w rejestracji on-line 1 dzień roboczy po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych warunków, uczelnia ma dwa tygodnie na wysłanie decyzji o kwalifikacji na studia.

 

Wejdź na portal Wydziału Sztuki Nowych Mediów i zobacz prace naszych studentów

www.snm.pja.edu.pl