fbpx
Program studiów

Program studiów

Program na rok 2021/2022

Program na rok 2019/2020

Nazwa przedmiotu

Kod

Liczba godz. w semestrze

Forma
zalicz.
ECTS
wykłady ćwiczenia

I Rok

I Semestr
Rysunek 1 RYSU1   75 Z 5
Malarstwo 1 MALU1   75 Z 5
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej PRZB   30 Z 2
Struktury wizualne 1 STRW1   15 Z 1
Projektowanie graficzne 1 PG1   30 Z  2
Liternictwo 1 LI1   30 Z 2
Semiotyka SEMI 15   Z 1
Fotografia 1 FOT1   30 Z 2
Podstawy informatyki 1 PIN1   90 Z 6
Historia sztuki 1 HIS1 30   E 2
Język angielski ANG1   45 Z 3

II Semestr

Rysunek 2 RYSU2    60 Z 4
Malarstwo 2 MALU2   60 Z 4
Projektowanie graficzne 2 PG2   30 Z 2
Typografia i liternictwo 2 TYP2  15 30 Z 3
Fotografia 2 FOT2    30 Z 2
Struktury wizualne 2 STRW2   15 Z 1
 Animacja 1 ANI1   30 Z 2
Podstawy informatyki 2 PIN2   75 Z 5
Historia sztuki 2 HIS2 30    E 2
Historia komunikacji wizualnej* HKW  30    E 2
Historia i kultura Japonii* HKJ  30    E 2
Historia filmu HIF
30   E 2
Plener malarski PLE   30 Z 1
Język angielski 2 ANG2   45 Z 3
* - wybór przedmiotu (1 z 2)

II Rok

III Semestr
Pracownia rysunku 3 PRYSU3   30 Z 2
Pracownia malunku 3 PMALU3   30 Z 2
Projektowanie graficzne 3 PG3   30 Z 2
Typografia i liternictwo 3 TYP3 30 30 Z 4
Grafika artystyczna 1 GA1   45 Z 3
Wprowadzenie do modelowania 3D WM3D 30 30 Z+E 4
Animacja 2 ANI2   60 Z 4
Komiks multimedialny KM   30 Z 2
Podstawy informatyki  PIN3   30 Z 2
Historia sztuki 3 HIS3 30   E 2
Historia animacji i małej formy filmowej HA 30   E 2
Filozofia FIL 30   Z 2
Język angielski ANG3   30 Z 2

IV Semestr

Pracownia rysunku narracyjnego 1* PRN1   90 Z 6
Pracownia formy i barwy w Sztuce Nowych Mediów 1*  PFBS1   90 Z 6
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 1* PKMG1   90 Z 6
Pracownia projektowania graficznego 1* PPG1   90 Z 6
Pracownia grafiki artystycznej 1* PGA1   90 Z 6
Pracownia projektowania 3D 1*  PP3D1 30  60 Z 6
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 1* PARF1    90  Z
Praktyka projektowa 1** PP1  45 Z
Grafika multimedialna 1 GMU1  45 Z 3
Grafika wydawnicza 1  GRW1  45 Z 3
DTP 1 DT1  45 Z 3
Dokumentacja fotograficzna 1 DOKF1 45 Z 3
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 1 PRZB1  45 Z 3
Studio filmowe animacja 1 SFA1  45  Z 3
Grafika warsztatowa 1 GW1 45 Z 3
Propedeutyka sztuki filmowej PSF   45 Z 3
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 1*** SEMGM1  45   Z 3
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowgo 1*** SEMAOF1  45   Z 3
Projektowanie a ruch PAR   30 Z 2
Podstawy prawa autorskiego POPA 20   Z 2
Język obcy 4 ANG4/HIS4/NIM4/ROS4   30 Z 2
WF 1 WF1   30 Z 0
* - pracownie dyplomowe
** - przyjęcie na zajęcia na podstawie porfolio
*** - w zależnoście od specjalizacji 

III Rok

V Semestr
Pracownia rysunku narracyjnego 2*  PRN2   180 Z 12
Pracownia Formy i Barwy w Sztuce Nowych Mediów 2* PFBS2   180 Z 12
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 2* PKMG2   180 Z 12
Pracownia projektowania graficznego 2* PPG2   180 Z 12
Pracownia grafiki artystycznej 2* PGA2   180 Z 12
Pracownia projektowania 3D 2* PP3D2   180 Z 12
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 2* PARF2   180 Z 12
Praktyka projektowa 2 PP2 30 Z 2
Grafika multimedialna 2 GMU2 30 Z 2
Grafika wydawnicza 2 GRW2 30 Z 2
Wprowadzenie do projektowania projekcji WDPP  30 Z 2
Dźwięk 1 DZW1 15 15 Z 2
Dokumentacja fotograficzna 2 DOKF2  30 Z 2
VR 2D VR2D 30 Z 2
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 2 PRZB2 30 Z 2
Grafika warsztatowa 2 GW2  30 Z 2
Studio filmowe animacja 2*** SFA2 60 Z 4
Toon Boom 1**
TB1  30 Z 2
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 2**** SEMGM2 30   2
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowego 2****  SEMAOF2   30   Z 2
Gramatyka języka filmowego 1 GJF1 30 Z 2
Historia grafiki komputerowej i projektowanie gier HGK 30 Z 2
Sztuka Reklamy SZR 45   E 3
Psychologia komunikacji PK 30   E 2
Prowadzenie i prezentacja projektu PRPP 45   Z 3
Język obcy 5 ANG5/HIS5/NIM5/ROS5   30 Z 2
WF 2 WF2   30 Z 0
- pracownia dyplomowa 1 z 7
**przyjęcie na zajęcia na podstawie porfolio
*** - wybierając przedmiot Studio filmowe animacja 2, nie trzeba wybierać drugiego przedmiotu
**** - w zależności od specjalizacji

VI Semestr

Pracownia rysunku narracyjnego 3* PRN3   180 Z 12
Pracownia Formy i Barwy w Sztuce Nowych Mediów 3* PFBS3   180 Z 12
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 3* PKMG3   180 Z 12
Pracownia projektowania graficznego 3* PPG3   180 Z 12
Pracownia grafiki artystycznej 3* PGA3   180 Z 12
Pracownia projektowania 3D 3* PP3D3   180 Z 12
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 3* PARF3    180 Z 12
Praktyka projektowa 3** PP3 60 Z 4
Prototypowanie projektu graficznego PROG 30 Z 2
Typografia kinetyczna ** TYK1   30 Z 2
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 3 PRZB3   30 Z 2
Dokumentacja projektu 1 DOKP1 30 Z 2
Toon Boom 2 TB2 30 Z 2
Gramatyka języka filmowego 2 GJF2 30 Z 2
Studio filmowe animacja 3 SFA3 30 Z 2
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 3*** SEMGM3 30   Z 2
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowego 3*** SEMAOF3 30   Z 2
Język obcy 6 ANG6/HIS6/NIM6/ROS6   45 Z 3
Prototypowanie projektu dyplomowego PPD   60 Z 4
* - pracownie dyplomowe 1 z 7
** - wybierając przedmiot Warsztaty projektowe 3, nie trzeba wybierać drugiego przedmiotu obieralnego
*** - w zależności od wybranej specjalizacji

 

Program studiów na rok 2018/2019 - polskojęzyczne

Powrót

 

Nazwa przedmiotu

Kod

Liczba godz. w semestrze

Forma
zalicz.
ECTS
wykłady ćwiczenia

I Rok

I Semestr
Rysunek 1 RYSU1   75 Z 5
Malarstwo 1 MALU1   75 Z 5
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej PRZB   30 Z 2
Struktury wizualne 1 STRW1   15 Z 1
Projektowanie graficzne 1 PG1   30 Z  2
Liternictwo 1 LI1   30 Z 2
Semiotyka SEMI 15   Z 1
Fotografia 1 FOT1   30 Z 2
Podstawy informatyki 1 PIN1   90 Z 6
Historia sztuki 1 HIS1 30   E 2
Język angielski ANG1   45 Z 3

II Semestr

Rysunek 2 RYSU2    60 Z 4
Malarstwo 2 MALU2   60 Z 4
Projektowanie graficzne 2 PG2   30 Z 2
Typografia i liternictwo 2 TYP2  15 30 Z 3
Fotografia 2 FOT2    30 Z 2
Struktury wizualne 2 STRW2   15 Z 1
 Animacja 1 ANI1   30 Z 2
Podstawy informatyki 2 PIN2   75 Z 5
Historia sztuki 2 HIS2 30    E 2
Historia komunikacji wizualnej* HKW  30    E 2
Historia i kultura Japonii* HKJ  30    E 2
Historia filmu HIF
30   E 2
Plener malarski PLE   30 Z 1
Język angielski 2 ANG2   45 Z 3
* - wybór przedmiotu (1 z 2)

II Rok

III Semestr
Pracownia rysunku 3 PRYSU3   30 Z 2
Pracownia malunku 3 PMALU3   30 Z 2
Projektowanie graficzne 3 PG3   30 Z 2
Typografia i liternictwo 3 TYP3 30 30 Z 4
Grafika artystyczna 1 GA1   45 Z 3
Wprowadzenie do modelowania 3D WM3D 30 30 Z+E 4
Animacja 2 ANI2   60 Z 4
Komiks multimedialny KM   30 Z 2
Podstawy informatyki 3  PIN3   30 Z 2
Historia sztuki 3 HIS3 30   E 2
Historia animacji i małej formy filmowej HA 30   E 2
Filozofia FIL 30   Z 2
Język angielski 3 ANG3   30 Z 2

IV Semestr

Pracownia rysunku narracyjnego 1* PRN1   90 Z 6
Pracownia formy i barwy w Sztuce Nowych Mediów 1*  PFBS1   90 Z 6
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 1* PKMG1   90 Z 6
Pracownia projektowania graficznego 1* PPG1   90 Z 6
Pracownia grafiki artystycznej 1* PGA1   90 Z 6
Pracownia projektowania 3D 1*  PP3D1 30  60 Z 6
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 1* PARF1    90  Z
Praktyka projektowa 1** PP1  45 Z
Grafika multimedialna 1 GMU1  45 Z 3
DTP 1 DT1  45 Z 3
Dokumentacja fotograficzna 1 DOKF1 45 Z 3
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 1 PRZB1  45 Z 3
Studio filmowe animacja 1 SFA1  45  Z 3
Grafika warsztatowa 1 GW1 45 Z 3
Propedeutyka sztuki filmowej PSF   45 Z 3
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 1*** SEMGM1  45   Z 3
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowgo 1*** SEMAOF1  45   Z 3
Projektowanie a ruch PAR   30 Z 2
Podstawy prawa autorskiego POPA 30   Z 2
Język obcy 4 ANG4/HIS4/NIM4/ROS4   30 Z 2
WF 1 WF1   30 Z 0
* - pracownie dyplomowe
** - przyjęcie na zajęcia na podstawie porfolio
*** - w zależnoście od specjalizacji 

III Rok

V Semestr
Pracownia rysunku narracyjnego 2*  PRN2   180 Z 12
Pracownia Formy i Barwy w Sztuce Nowych Mediów 2* PFBS2   180 Z 12
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 2* PKMG2   180 Z 12
Pracownia projektowania graficznego 2* PPG2   180 Z 12
Pracownia grafiki artystycznej 2* PGA2   180 Z 12
Pracownia projektowania 3D 2* PP3D2   180 Z 12
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 2* PARF2   180 Z 12
Praktyka projektowa 2 PP2 30 Z 2
Grafika multimedialna 2 GMU2 30 Z 2
Wprowadzenie do projektowania projekcji WDPP  30 Z 2
Dźwięk 1 DZW1 15 15 Z 2
Dokumentacja fotograficzna 2 DOKF2  30 Z 2
VR 2D VR2D 30 Z 2
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 2 PRZB2 30 Z 2
Grafika warsztatowa 2 GW2  30 Z 2
Studio filmowe animacja 2*** SFA2 60 Z 4
Toon Boom 1**
TB1  30 Z 2
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 2**** SEMGM2 30   2
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowego 2****  SEMAOF2   30   Z 2
Gramatyka języka filmowego 1 GJF1 30 Z 2
Historia grafiki komputerowej i projektowanie gier HGK 30 Z 2
Sztuka Reklamy SZR 45   E 3
Psychologia komunikacji PK 30   E 2
Prowadzenie i prezentacja projektu PRPP 45   Z 3
Język obcy 5 ANG5/HIS5/NIM5/ROS5   30 Z 2
WF 2 WF2   30 Z 0
- pracownia dyplomowa 1 z 7
**przyjęcie na zajęcia na podstawie porfolio
*** - wybierając przedmiot Studio filmowe animacja 2, nie trzeba wybierać drugiego przedmiotu
**** - w zależności od specjalizacji

VI Semestr

Pracownia rysunku narracyjnego 3* PRN3   180 Z 12
Pracownia Formy i Barwy w Sztuce Nowych Mediów 3* PFBS3   180 Z 12
Pracownia komiksu multimedialnego i gier 2D 3* PKMG3   180 Z 12
Pracownia projektowania graficznego 3* PPG3   180 Z 12
Pracownia grafiki artystycznej 3* PGA3   180 Z 12
Pracownia projektowania 3D 3* PP3D3   180 Z 12
Pracownia animacji i realizacji obrazu filmowego 3* PARF3    180 Z 12
Praktyka projektowa 3** PP3 60 Z 4
Prototypowanie projektu graficznego PROG 30 Z 2
Dźwięk 2 DZW2 15 15 Z 2
Propedeutyka projektowania interakcji PPPI 30 Z 2
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 3 PRZB3 30 Z 2
Gramatyka języka filmowego 2 GJF2 30 Z 2
Studio filmowe animacja 3 SFA3 30 Z 2
Seminarium dyplomowe grafika multimedialna 3*** SEMGM3 30   Z 2
Seminarium dyplomowe animacja i realizacja obrazu filmowego 3*** SEMAOF3 30   Z 2
Język obcy 6 ANG6/HIS6/NIM6/ROS6   45 Z 3
Prototypowanie projektu dyplomowego PPD   60 Z 4
* - pracownie dyplomowe 1 z 7
** - wybierając przedmiot Warsztaty projektowe 3, nie trzeba wybierać drugiego przedmiotu obieralnego
*** - w zależności od wybranej specjalizacji

Program studiów anglojęzycznych dostępny jest tutaj

 

 

Pracownia rzeźby i formy przestrzennej 3 PRZB3 30 Z 2