fbpx
Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć. Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry. Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Studia licencjackie stacjonarne trwają 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata grafiki. Od roku akademickiego 2011/12 uczelnia oferuje także możliwość kształcenia na studiach magisterskich jednolitych. Program nauczania na studiach magisterskich jednolitych jest tożsamy z programem studiów I i II stopnia, oprócz realizacji dyplomu licencjackiego. Studia stacjonarne trwają 10 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom magistra sztuki.

Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwsze trzy semestry obejmują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalizację i pogłębiają wiedzę w zakresie technik komputerowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem specjalizacji. Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po trzecim semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Studenci wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.

Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJATK, a także w pracowniach plastycznych Uczelni, w zależności od typu zajęć.

Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym.

Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów, tak jak wszyscy studenci PJATK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

 

Osiągnięcia studentów SNM w latach 2016-2018