fbpx
Studia stacjonarne anglojęzyczne

Studia stacjonarne anglojęzyczne

Powstały w 2005 roku Wydział Sztuki Nowych Mediów w programie przekazywanie wiedzy i umiejętności w stosowaniu nowoczesnych technik komputerowych i artystycznych z kompetencjami w dziedzinie sztuki. Wydział SNM współdziała z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, oraz instytucjami nauki i kultury w najbliższym otoczeniu (Narodowy Instytut Audiowizualny, Centrum Nauki Kopernik, warszawskie muzea np. Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego). Studenci ścieżki anglojęzycznej nabywają wiedzę i umiejętność kształtowania informacji multimedialnej, dostosowanej do potrzeb współczesnego międzynarodowego użytkownika, stosując nowe technologie komputerowe ze świadomością tradycyjnych wartości artystycznych i estetycznych, wypracowanych w polskiej kulturze wizualnej. Jednocześnie stały kontakt z kulturą i sztuką japońską oraz międzynarodowe programy wymiany edukacyjnej zapewniają im dostęp do najnowszej wiedzy światowej i wysokich technologii, nowoczesnych narzędzi oraz metod projektowych i pozwalają osiągnąć kompetencje w interakcji społecznej.

Studia anglojęzyczne na kierunku Grafika charakteryzują się:

– w pełni anglojęzycznym programem nauczania, skoncentrowanym na kształceniu i egzekwowaniu profesjonalnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w języku angielskim, w tym anglojęzycznej dysertacji dyplomowej, dokumentującej samodzielne badania poglądowe, służące przygotowaniu projektu praktycznego i będące uzasadnieniem podjętych decyzji projektowych;

– zrównoważonym stosunkiem godzin zajęć teoretycznych, projektowych i warsztatowych oraz praktyki w realnym otoczeniu zawodowym;

– programem regularnych wykładów i warsztatów projektowych prowadzonych przez obcokrajowców, zapraszanych w ramach wymian i na indywidualne zaproszenia eksperckie;

– połączeniem wiedzy z obszaru nauk humanistycznych – elementy wiedzy na temat historii, psychologii i filozofii komunikacji oraz procesów percepcyjnych i kognitywistycznych z kształceniem umiejętności twórczych, projektowych i technicznych w oparciu o wiedzę z obszaru sztuki i nauk inżynieryjnych.

 

Osiągnięcia studentów SNM w latach 2016-2018 

Przykładowe prace wykonane przez studentów 1 roku http://issuu.com/warsztatgraficznyewasatalecka

Portfolio obejmuje zajęcia: typografia, teoria obrazu, międzynarodowe warsztaty projektowe. Autorami projektu są Maciej Połczyński, Julia Potocka, Natalia Padzińska, Kamila Ratajczak.