fbpx
Program studiów

Program studiów

Program studiów licencjackich niestacjonarnych - rok akademicki 2021/2022

Program studiów licencjackich niestacjonarnych - rok akademicki 2017/2018

Program studiów licencjackich niestacjonarnych - rok akademicki 2019/2020

Nazwa przedmiotu

Kod

Liczba godz. w semestrze

Forma
zalicz.
ECTS
wykłady ćwiczenia

I Rok

I Semestr
Historia sztuki 1 HIS1 16   Z 2
Historia filmu HIF 16   Z 2
Podstawy informatyki 1 PIN1   16 Z 3
Malarstwo 1 MALU1   32 Z 4
Rysunek 1 RYSU1   32 Z 4
Projektowanie a ruch PAR   16 Z 4
Warsztaty informatyczne 1 WI1   16 Z 4
Fotografia FOT   16 Z 1
Struktury wizualne STRW   16 Z 4
Język obcy 1 ANG1/HIS1/NIM1   16 Z 2

II Semestr

 Historia sztuki 2 HIS2 16   Z 2
 Historia komunikacji wizualnej HKW 16   Z 1
Typografia i liternictwo TYP   16 Z 2
Malarstwo 2 MALU2   32 Z 4
Grafika artystyczna 1 GA1   32 Z 6
Projektowanie graficzne 1 PGR1   32 Z 3
Rysunek RYSU2   32 Z 4
Warsztaty informatyczne 2 WI2   16 Z 4
Język obcy 2 ANG2/HIS2/NIM2   16 Z 2

II Rok

III Semestr
Historia sztuki 3 HIS3 16   E 2
Modelowanie 3D 1 M3D1   16 Z 3
Animacja 1 ANI1   32 E 5
Malarstwo 3 MALU3   32 Z 5
Projektowanie graficzne 2 PGR2   16 Z 3
Rysunek 3 RYSU3    32 5
Pracownia rzeźby i formy przestrzennej PRZB    32 Z 5
Język obcy 3 ANG3/HIS3/NIM3   16 Z 2

IV Semestr

Historia i kultura Japonii HKJ 16   Z 3
Grafika multimedialna 1 GMU1   32 Z 4
Modelowanie 3D 2 M3D2   32 Z 4
Grafika wydawnicza GRW    32 Z 5
Animacja 2 ANI2   32 E 5
Projektowanie graficzne 3 PGR3   32 Z 4
Plener artystyczny** PLE   56 Z 3
Język obcy 4  ANG4/HIS4/NIM4   16 Z 2
** - Plener artystyczny odbywa się we wrześniu; studenci mają do wyboru wykonanie prac rysunkowo-malarskich lub prac fotografinych

III Rok

V Semestr
Animacja 3d, pr. gier komp. 1 A3DG1    32 Z 4
Filozofia FIL 16   Z 1
Animacja 3 ANIM3   32 E 5
Grafika multimedialna 2 GMU2   32 Z 4
 Dźwięk DZW   32 Z 2
Pracownia dyplomowa 1W* PRD1W   32 Z 8
Pracownia dyplomowa 1A* PRD1A   32 Z 8
Samodz. praca nad projektem 1W* SPP1 40 Z 4
Samodz. praca nad projektem 1A* SPP1 40 Z 4
Język obcy 5 ANG5/HIS5/NIM5   16 Z 2
* - Przedmiot do wyboru

VI Semestr

Animacja 3d, pr. gier komp. 2 ANI3d2   32 E 4
Podstawy prawa autorskiego POPA 16   Z 2
Pracownia dyplomowa 2W* PRD2W   80 11
Pracownia dyplomowa 2A* PRD2A   80 Z 11
Sam. praca nad projektem 2W* SPP2  64 Z 5
Sam. praca nad projektem 2A* SPP2 64 Z 5
Sztuka reklamy* SZR 32 Z
Grafika artystyczna 2* GA2   32 Z 6
Język obcy 6 ANG6/HIS6/NIM6   16 Z 2
* - Przedmioty do wyboru 

 

Program studiów licencjackich niestacjonarnych - rok akademicki 2017/2018

Powrót

Nazwa przedmiotu

Liczba godz/sem.

Punkty ECTS

Forma zalicz.

wyk.

ćw.

I Rok, I Semestr

Historia sztuki 1

16

-

3

Z

Historia filmu

16

-

2

Z

Kompozycja proceduralna 1

-

16

3

Z

Podstawy grafiki warsztatowej 1

-

32

4

Z

Malarstwo i przestrzeń multimedialna 1

-

32

4

Z

Rysunek i kompozycja 1

-

32

4

Z

Warsztaty komputerowe 1

-

16

4

Z

Struktury wizualne

-

16

4

Z

Lektorat 1

-

16

2

Z

  32 160 30 192

II Semestr

Historia sztuki 2

16

-

2

Z

Antropologia kultury*

16

-

1

Z

Kultura popularna*

16

-

1

Z

Liternictwo i typografia

- 16 3 Z

Malarstwo i przestrzeń multimedialna 2

-

32

4

Z

Podstawy grafiki warsztatowej 2

-

32

4

Z

Projektowanie graficzne 1

-

32

4

Z

Rysunek i kompozycja 2

-

32

4

Z

Warsztaty komputerowe 2

-

16

4

Z

Fotografia

-

16

2

Z

Lektorat 2

-

16

2

Z

* z 2 przedmiotów student wybiera 1 przedmiot
  48 176 30 224

II Rok, III Semestr

Historia sztuki 3

16

-

3

E

Wprowadzenie do modelowania 3D

-

16

4

Z

Malarstwo i przestrzeń multimedialna 3

-

32

4

Z

Projektowanie graficzne 2

-

32

4

Z

Rysunek i kompozycja 3

-

32

4

E

Teoria obrazu i barwy

16

32

5

E

Podstawy animacji

-

16

4

Z

Lektorat 3

-

16

2

Z

  32 176 30 208

IV Semestr

Historia i kultura Japonii

16

-

3

Z

Multimedia, interaktywne multimedia 1

-

32

4

Z

Modelowanie 3D

-

32

4

Z

Grafika wydawnicza

-

32

5

Z

Animacja 1

-

32

5

E

Projektowanie graficzne 3

-

32

4

Z

Plener malarski (w ramach przedmiotu malarstwo) odbywa się we IX w wymiarze 6 dni

-

(56)

3

Z

Lektorat 4

-

16

2

Z

  16 176 30 192

III Rok, V Semestr

Animacja 3D, projektowanie gier komputerowych 1

-

32

6

Z

Filozofia

16

-

1

Z

Animacja 2

-

32

5

E

Multimedia, interaktywne multimedia 2

-

32

5

Z

Pracownia dyplomowa 1

-

32

9

Z

Samodzielna praca nad projektem 1

-

(40)

2

Z

Lektorat 5

-

16

2

Z

  16 176 30 192

VI Semestr

Animacja 3D, projektowanie gier komputerowych 2

-

32

6

E

Podstawy prawa autorskiego i prawa pracy

16

-

4

Z

Sztuka reklamy

-

32

8

Z

Pracownia dyplomowa 2

-

80

10

Z

Samodzielna praca nad projektem 2

-

(64)

-

-

Lektorat 6

-

16

2

Z

  16 160 30 176

 

Liternictwo i typografia

-

16

4

Z