fbpx
Zapomoga

Zapomoga

Zapomoga jest jednorazowym bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. W celu ubiegania się o zapomogę należy złożyć podanie (wniosek do pobrania tutaj) z rzetelnym opisem sytuacji i dołączyć do niego dokumenty, które potwierdzą tę sytuację (może to być wypowiedzenie umowy, oświadczenie pracodawcy o zawieszeniu świadczenia pracy itp).

O zapomogę można wnioskować dwa razy w roku akademickim.

Pobierz załącznik: