fbpx
Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków w roku akademickim 2022/23:

21-31/10/2022 - stypendia rektorskie, socjalne, dla osób z niepełnosprawnością 

7-10 listopada - stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością

5-8 grudnia - stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością

2-5 stycznia 2023 - stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością

6-9 lutego - stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością

6-19 marca - stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością

13-24 marca - stypendia rektorskie

3-6 kwietnia - stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością

8-11 maja - stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością

Prosimy pamiętać, że poza tymi terminami system jest zablokowany i nie jest możliwe złożenie wniosku.