fbpx
Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

O stypendium dla osób z niepełnosprawnością mogą ubiegać się studenci, którzy mają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.