Informacje ogólne

Informacje ogólne

PJATK w Warszawie posiada w ofercie następujące studia podyplomowe:

PJATK w Gdańsku oferuje:

Szczegółowe informacje o aktualnym naborze znajduję się na stronie zasady rekrutacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Studia trwają 2 semestry (Przygotowanie pedagogiczne z edukacją spersonalizowaną - 3 semestry), odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów w weekendy w siedzibie PJATK (nie dotyczy studiów internetowych oraz studiów z grupy Edukacja spersonalizowana). 

Uczestnicy studiów po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie, otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodnie z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutacja na studia prowadzona jest 2 razy w roku akademickim: styczeń - luty oraz maj - wrzesień. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

 

OPŁATY:

Wpisowe (płatne dopiero po kwalifikacji na studia):

1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK
300 PLN – studia z grupy Edukacja Spersonalizowana

Czesne:

Studia zaoczne – 3600 PLN/semestr
Studia internetowe – 3100 PLN/semestr
Studia zaoczne (Big Data; Cybersecurity) - 4300 PLN/semestr
Studia zaoczne (Cyberbezpieczeństwo - Prywatność - Zarządzanie) - 4800 PLN/semestr

Czesne za jeden semestr studiów można rozłożyć na 2 raty.

Czesne za studia z grupy Edukacja Spersonalizowana podane jest w opisie poszczególnych studiów.