Informacje ogólne

Informacje ogólne

PJATK w Warszawie posiada w ofercie następujące studia podyplomowe:

PJATK w Gdańsku oferuje:

Szczegółowe informacje o aktualnym naborze znajduję się na stronie zasady rekrutacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studia trwają 2 semestry (Realizacja dźwięku oraz Przygotowanie pedagogiczne z edukacją spersonalizowaną - 3 semestry), odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów w weekendy w siedzibie PJATK (nie dotyczy studiów internetowych oraz studiów z grupy Edukacja spersonalizowana). 

Uczestnicy studiów po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie, otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych zgodnie z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutacja na studia prowadzona jest 2 razy w roku akademickim: styczeń - luty oraz maj - wrzesień. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Wyjątek stanowi kierunek "Technologie Internetu", gdzie rekrutacja odbywa się na podstawie oceny kwestionariusza kwalifikacyjnego.

 

OPŁATY:

Wpisowe (płatne dopiero po kwalifikacji na studia):
1000 PLN – dla absolwentów innych uczelni
500 PLN – dla absolwentów PJATK

W przypadku studiów z grupy Edukacja Spersonalizowana wpisowe wynosi 300 PLN.

Czesne:
Studia zaoczne - 3200 PLN/semestr
Studia internetowe – 2200 PLN/semestr
Studia zaoczne (Realizacja Dźwięku) – 2800 PLN/semestr
Studia zaoczne (Cyberbezpieczeństwo) - 3800PLN/semestr

Czesne za jeden semestr studiów można rozłożyć na 2 raty.

Czesne za studia z grupy Edukacja Spersonalizowana podane jest w opisie poszczególnych studiów.