Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna

Głównym celem działalności Studium Języków obcych PJATK jest rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych naszych studentów, aby mogli skuteczniej konkurować na rynku pracy oraz efektywnie funkcjonować w wielojęzycznym środowisku nowoczesnej firmy. Nasz cel realizujemy poprzez zapewnienie wysokiej jakości kursów dostosowanych do poziomu zaawansowania i przyszłych potrzeb studentów.

Kierownik katedry: dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek