fbpx
Komisja Programowa

Komisja Programowa

Przewodniczący:
dr hab. Piotr Habela

Członkowie:
prof. Maria Orłowska
dr hab. Alicja Wieczorkowska
dr hab. Adam Wierzbicki
dr hab. Lech Banachowski
dr Krzysztof Barteczko
dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik
dr inż. Michał Tomaszewski
Jakub Partyka (przedstawiciel Samorządu Studenckiego PJATK)

Zakres obowiązków:

  • Przygotowanie propozycji zmian programów studiów na Wydziale Informatyki zgodnych z aktualnymi standardami MEN i aktualnymi trendami rozwoju informatyki.
  • Monitorowanie aktualnych międzynarodowych standardów programów studiów. Porównywanie programu studiów z programami rekomendowanymi przez czołowe organizacje międzynarodowe (np. ACM). Propozycje zmian programowych w celu dopasowania do międzynarodowych standardów.
  • Coroczny przegląd dokumentacji programu studiów, sprawdzający kompletność i aktualność informacji o prowadzonych przedmiotach.
  • Opracowywanie zasad transferów przedmiotów.