Aktualności

Aktualności

There is no translation available.

 

Z radością informujemy, że książka Gyubal Wahazar otrzymała prestiżowe wyróżnienie typograficzne TDC excelence certificate, przyznawane przez Type Directors Club w Nowym Jorku. Publikacja została zaprojektowana w pracowni artystyczno-badawczej Publishing Research Studio WSNM PJATK, pod redakcją Ewy Sataleckiej, we współpracy z Małgorzatą Sady i Markiem Średniawą.

TDC AWARD BADGE 1.5


 

Obecnie pracujemy nad książkami:

Marcin Sikorski: Projektowanie interakcji w rozwiązywaniu e-biznesu
Podręcznik ma na celu wypełnić lukę dotycząca projektowania rozwiązań e-biznesu i e-usług, które nie tylko będą użyteczne, przyjazne dla klienta i łatwe dla obsługi, ale także będą służyły budowie wartościowych relacji w e-biznesie i usługach on-line. Znaczna część interakcji decydujących o powrotach e-klienta i jego lojalności względem usługodawcy to interakcje z ofertą i marka usługodawcy. Nie są to zatem interakcje użytkownik – system, tylko klient – usługa – model biznesowy. Rozwiązania e-biznesu powstają na styku informatyki, ekonomii i marketingu, dlatego znajomość tych zagadnień – typowo występujących w znacznej części współczesnych projektów informatycznych – będzie przydatna zarówno dla studentów kierunków informatycznych, jak i menadżerskich.

Paweł Drogi: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania
Książka będzie stanowić usystematyzowane kompendium wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania/ systemów klasy ERP/ERPII – ich specyfiki i zastosowania w biznesie. Ujęte w niej zagadnienia będą dotyczyć funkcjonalności, architektury i technologii zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy MRP, MRPII, ERP, ERPII, CRM i SCM. Omówione zostaną także zasady pracy z systemem ERP, kryteria jego oceny i wyboru oraz metodyka zarządzania złożonym procesem wdrażania tego typu systemów w przedsiębiorstwie. Ponadto wyjaśniono wpływ systemu ERP na efektywność i pozycję konkurencyjną organizacji. Praktyczne wykorzystanie systemu klasy ERP w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in. w produkcji, sprzedaży, dystrybucji, zaopatrzeniu i gospodarce materiałowej zostanie zaprezentowane na przykładzie rozwiązań firmy SAP - lidera rynku aplikacji biznesowych.

Książka jest przeznaczona głównie dla studentów kierunków zarządzania oraz kierunków informatycznych uczelni ekonomicznych i technicznych, którzy poszukują wiedzy na temat zastosowań zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w biznesie. Publikacja niezbędna dla osób/menadżerów użytkujących systemy klasy ERP i/lub planujących ich wdrożenie w przyszłości.

Romuald Kotowski: Podstawy Modelowania i symulacji komputerowej
Monografia skierowana jest do studentów jako pomoc w studiach z zakresu modelowania i symulacji komputerowej. Prezentowany materiał zawiera wybrane tematy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki - dedykowany wspólnemu tematowi jakim jest zagadnienie modelowania.

Autor omawia zarówno konieczne fragmenty matematyki, jak programowanie liniowe, elementy probalistyki i konieczne fragmenty fizyki, jak mechanika, elementy mechaniki kwantowej, teorii względności oraz elementy informatyki jak automaty komórkowe.