fbpx
Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

There is no translation available.

 

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze dokumenty dot. studiowania na PJATK i funkcjonowania Uczelni.

Plan równości płci w PJATK

Plan równości płci – PL

Gender Equality Plan at PJAIT – EN

Zarządzenia Rektora PJATK 

Zarządzenie Rektora z dnia 20.01.2022 dot. zasad studiowania studentów z niepełnosprawnością

Order of the Rector of PJAIT concerning the principles of the organisation of studies for students with disabilities

Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Order of the Rector of PJAIT of 4 February 2022

Broszury

Broszura dla studentów

Broszura dla pracownikow

Statut uczelni 

Statut uczelni od 24.09.2020

Dokumenty dotyczące opłat za studia:

Czesne od roku akademickiego 2022/23 (z dnia 5 kwietnia)

Order of the Chancellor | Tuition Fees – EN

Czesne od roku akademickiego 2020/21

Regulamin opłat do studiów podyplomowych (z dnia 13 czerwca)

 

Regulaminy studiów:

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2019/20

Regulamin studiów podyplomowych - 01.10.2019

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Zasady rekrutacji na rok akad. 2022/23

Ogólny wzór kontraktu Student - PJATK (obowiązujący od roku akad. 2022/2023)

Student - PJAIT Agreement (general example - 2022/2023) 

 

Pomoc materialna i stypendia:

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PJATK do 30/09/2019

Regulamin przyznawania pomocy materialnej PJATK od 01/10/2019

 

Wymiana Zagraniczna:

Statut Programu Erasmus+ w PJATK 2014-2020

 

Wzory podań, regulaminów, druków dot. opłat dostępne są na stronach:

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/podania-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/oplaty-druki

 

Procedura antymobbingowa w PJATK

Zasady reagowania na konflikty, dyskryminację i przemoc oraz zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa

Pozostałe dokumenty znajdują się w zakładce BIP - Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Archiwum