Научные степени и разрешения

Научные степени и разрешения

PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach informatyka oraz mechanika. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

W 2000 roku uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

W 2009 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie (obecnie PJATK) uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

W lutym 2014 roku, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uczelnia otrzymała uprawnienia do doktoryzowania w drugiej dyscyplinie naukowej – w mechanice.