fbpx
Zarobki absolwentów PJATK - raport ministerstwa

Zarobki absolwentów PJATK - raport ministerstwa

There is no translation available.

Absolwenci informatyki, grafiki i architektury wnętrz w PJATK są najlepiej opłacanymi pracownikami. Nowych danych dostarcza aktualizacja systemu Ekonomiczne Losy Absolwentów.

Ogólnopolski system ELA zawiera informacje o tym, jak radzą sobie absolwenci polskich uczelni na rynku pracy. Osoby, które ukończyły studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, zajmują najwyższe pozycje w zestawieniach systemu ELA zarówno pod względem wysokości płac, jak i stosunku do średniej zarobków w miejscu zamieszkania.

Absolwenci niestacjonarnej informatyki II stopnia w PJATK zajmują 1 miejsce na Mazowszu i 3 miejsce w Polsce pod względem średniej płac w miejscu zamieszkania – wskaźnik ten wyniósł 1.82 (co oznacza, że płace osób po studiach w PJATK wynosiły prawie 2 razy więcej niż przeciętne wynagrodzenie w ich regionie). Mediana średnich miesięcznych zarobków za wszystkich źródeł wyniosła dla nich 8810 zł miesięcznie w pierwszym roku po odebraniu dyplomu.

Dane z systemu pokazały także, że absolwenci niestacjonarnej grafiki II stopnia w PJATK są na 1 miejscu w Polsce pod względem zarobków – otrzymywali prawie 5200 zł na miesiąc.

Absolwenci niestacjonarnej architektury wnętrz I stopnia zajęli 1 miejsce w kraju zarówno w kategorii zarobków, jak i średniej płacy w miejscu zamieszkania. Mediana średniego wynagrodzenia to 4300 zł na miesiąc. W obu kategoriach (wskaźnik i mediana) w województwie mazowieckim osoby po studiach niestacjonarnych i stacjonarnych z architektury wnętrz w PJATK uplasowały się na 1 i 2 miejscu.

Biorąc pod uwagę medianę średnich zarobków, 3 miejsce w kraju zajęły osoby, które ukończyły niestacjonarne zarządzanie informacją I stopnia, otrzymujące ponad 8500 zł na miesiąc.

W zestawieniu zostali także sklasyfikowani absolwenci stacjonarnego kulturoznawstwa I stopnia – kierunku poświęconego kulturze Japonii. Mediana ich średniego wynagrodzenia wyniosła ponad 2900 zł, co dało im 7 miejsce w Polsce.

System ELA gromadzi anonimowe dane na temat zatrudnienia absolwentów szkół wyższych w Polsce. Źródłem informacji są dla niego dane administracyjne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W lipcu baza została uzupełniona o dane osób, które odebrały dyplomy w 2018 r.

salary2