fbpx

Komunikat Rektora PJATK w sprawie sytuacji epidemiologicznej w krajach azjatyckich i we Włoszech

There is no translation available.

(aktualizacja: 9.03.2020)

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo i samopoczucie oraz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną apelujemy o śledzenie bieżących doniesień dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i przestrzegamy przed podjęciem decyzji o wyjazdach zagranicznych.

Studentom i studentkom, którzy w ostatnich dniach wrócili z krajów azjatyckich oraz Włoch – w szczególności z regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum – stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności społecznej poprzez dwutygodniową kwarantannę (pozostanie w domu) oraz obserwację stanu zdrowia.

Powyższa decyzja dotyczy także pracowników Uczelni powracających z tych krajów.

Władze Uczelni podjęły również decyzję o wstrzymaniu planowanych wyjazdów pracowników i studentów PJATK do krajów azjatyckich i Włoch.

Nieobecność na zajęciach zostanie usprawiedliwiona na podstawie skanów dokumentów podróży w rejony najbardziej zagrożone z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID-19.

Studenci proszeni są o przesyłanie ich na adres e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., a pracownicy na adres: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na stan zdrowia, a w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych o kontakt telefoniczny lub mailowy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił również całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia. Numer infolinii: 800-190-590.

Śledzimy na bieżąco rozwój wydarzeń i rekomendacje właściwych służb na wypadek konieczności podjęcia dalszych działań.

Bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej jest dla nas najważniejsze, wobec czego postanowiliśmy podjąć szczególne środki ostrożności:

  • zaapelowaliśmy do studentów i pracowników uczelni przybywających z krajów podwyższonego ryzyka, aby zachowali 14-dniową kwarantannę,
  • wprowadziliśmy dezynfekcję klamek, poręczy i przycisków wind na terenie całej uczelni,
  • przy wejściach do budynków uczelni umieszczone zostały zbiorniki ze środkiem dezynfekującym,
  • w toaletach na terenie uczelni dostępne jest mydło z funkcją dezynfekcji,
  • w toaletach pojawiły się naklejki z instrukcją skutecznego mycia rąk.

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Rektor PJATK


(update version: 9.03.2020)

Dear All

For the sake of your security and wellbeing, due to the epidemiological situation, we strongly advise you to follow current announcements concerning the spread of the COVID-19 virus and warn you against decisions to travel abroad now.

Students who have recently returned from Asian countries and Italy, in particular from the regions of Lombardy, Veneto, Piedmont, Emilia Romagna and Lazio, are strongly urged to limit their activities for 14 days by keeping quarantine (staying at home) and monitoring their health status.

This recommendation also applies for the Academy’s employees who have recently returned or are returning from these countries.

The authorities of PJAIT have decided to suspend all employee and student trips to Asian countries and Italy.

Students’ and employees’ absences in classes and lectures will be excused on the basis of the scan of the travel documents to regions which are at epidemiological COVID-19 risk.

Students are requested to send those scans to: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., whereas employees to: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Please pay special attention to your health status. If you notice any disturbing symptoms, you should contact the Chief Sanitary Inspectorate by phone or by email.

National Health Fund has launched a 24-hour telephone line (800-190-590) for information on what action needs to be taken if coronavirus infection is suspected.

We are closely following the latest developments and recommendations issued by authorities to be ready to take further action if necessary.

For the sake of safety of all our academic community, we have decided to take the following measures:

  • We have advised students and employees returning from high risk countries to keep 14-day quarantine
  • We have introduced disinfection of door handles, railings, banisters and elevator buttons on all premises of PJAIT
  • Disinfectant dispensers are placed at entrances
  • Disinfectants are available in toilets
  • Instructions on effective hand washing are placed in toilets

Kind regards,
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Rector PJAIT