Certyfikaty SAS

Certyfikaty SAS

There is no translation available.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zawarła umowę o współpracy z SAS Institute sp. z o.o., w której obie strony zobowiązują się do wzajemnej, lojalnej współpracy w zakresie prowadzenia w PJATK, na kierunku Informatyka Społeczna, kursów z wykorzystaniem oprogramowania SAS®.

PJATK, na kierunku Informatyka Społeczna, prowadzić będzie następujące kursy, w określonym wymiarze godzin, z wykorzystaniem wskazanego oprogramowania SAS®:

Statystyczna Analiza Danych z SAS 60h

zasoby SAS do dydaktyki statystyki oraz zbiory danych dostępne on-line (SORSE)

SAS® Enterprise Guide – narzędzie główne

SAS® BASE

SAS® STAT

Data mining i Web mining 60h SAS® Enteprise Miner
Analityka biznesowa 60h SAS® Text Miner (w tym: Enterprise Content Categorization, Ontology Management, Sentiment Analysis,  Campaign ManagementContent Categorization)

PJATK zobowiązuje się dodatkowo do prowadzenia na kierunku Informatyka Społeczna seminarium magisterskiego (4 semestry po 30 h) z wykorzystaniem oprogramowania SAS®, zachęcając do przygotowania prac magisterskiej w oparciu o technologię SAS®.

Studenci, którzy pomyślnie ukończą ww. przedmioty, skorzystają z seminarium i napiszą pracę magisterską z wykorzystaniem technologii (narzędzi) SAS otrzymają certyfikat sygnowany przez Uczelnię i SAS.