Program specjalizacji Data Science niestacjonarne

Program specjalizacji Data Science niestacjonarne

There is no translation available.

Program na rok akademicki 2020/2021 (link)

Program realizowany dla rocznika 2019/2020

  Przedmiot Skrót Forma zaliczenia w./sem ćw./sem ECTS
Semestr I      
1 Wprowadzenie do Big Data WBD EZ 16 16 5
2 Eksploracja i wizualizacja danych EWD EZ 16 16 5
3 Programowanie dla analityki danych PAD EZ 16 16 5
4 Seminarium SEM1 Z 16 0 3
5 Nauczanie łamigłówkowe (przedmiot internetowy) PUZ Z 0 2
6 Lektorat LEK1 Z 16 3
Semestr II      
7 Wprowadzenie do uczenia maszynowego WUM  EZ 16 16 5
8 Analiza dużych zbiorów danych  ADD EZ  16 16 5
9 Nierelacyjne bazy danych NBD  EZ 16 16 5
10 Big Data - modelowanie, zarządzanie, przetwarzanie i integracja BGD  EZ 16 26 5
11 Seminarium  SEM2  Z 0 16 4
12  Lektorat LEK2  Z 16  3
Semestr III       
13  Zastosowania Uczenia Maszynowego ZUM Z 16 16 5
14 Integracja danych i hurtownie danych IDH EZ 16 16 5
15 Inżynieria lingwistyczna INL  EZ 16  16 5
16 Seminarium SEM3 Z 0 16 4
17 Lektorat LEK3  Z  0 16 3
Semestr IV      
 18 Technologie i platformy Chmury TPC EZ   16 16  5
 19 Bezpieczeństwo Big Data BBD  EZ 16+16INT  16  5
 20 Seminarium + złożenie pracy SEM4  Z  0 16  15
 21  Lektorat LEK4  0 16  3
Suma ECTS wymaganych:  100

 

 

Obowiązujący do roku akademickiego 2018/2019.

  Przedmiot Skrót Forma zaliczenia w./sem ćw./sem  ECTS
Semestr I
1 Wprowadzenie do Big Data WBD EZ 16 16 5
2 Eksploracja i wizualizacja danych EWD EZ 16 16 5
3 Programowanie dla analityki danych PAD EZ 16 16 5
4 Seminarium SEM1 Z 16 0 3
5 Nauczanie łamigłówkowe (przedmiot internetowy) PUZ Z 0 2
6 Lektorat LEK1 Z 16 3
Semestr II
7 Wprowadzenie do uczenia maszynowego WUM  EZ 16 16 5
8 Analiza dużych zbiorów danych  ADD EZ  16 16 5
9 Nierelacyjne bazy danych NBD  EZ 16 16 5
10 Big Data - modelowanie, zarządzanie, przetwarzanie i integracja BGD  EZ 16 26 5
11 Seminarium  SEM2  Z 0 16 4
12  Lektorat LEK2  Z 16  3
Semestr III 
13  Zastosowania Uczenia Maszynowego ZUM Z 16 16 5
14 Integracja danych i hurtownie danych IDH EZ 16 16 5
15 Inżynieria lingwistyczna INL  EZ 16  16 5
16 Seminarium SEM3 Z 0 16 4
17 Lektorat LEK3  Z  0 16 3
Semestr IV
 18 Technologie i platformy Chmury TPC EZ   16 16  5
 19 Bezpieczeństwo Big Data BBD  EZ 16+16INT  16 
 20 Seminarium + złożenie pracy SEM4  Z  0 16   15
 21  Lektorat LEK4  0 16 

 

**** Wymóg realizacji łącznie 3 przedmiotów blokowych - w tempie 1/semstr lub awansem