Data Science - nowa specjalizacja na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Informatyka

Data Science

There is no translation available.

DataScience w połączeniu z Big Data jest współczesną odpowiedzią świata nauki m.in. na wyzwania rynku pracy związane z gwałtownie rosnącą dostępnością i zarazem rosnącą rolą danych we wszystkich praktycznie dziedzinach aktywności w dzisiejszym świecie. Dotyczy to zarówno biznesu jak i gospodarki, zagadnień społecznych, polityki, bezpieczeństwa, edukacji, czy zdrowia a nawet ochrony środowiska.

 

Termin "DataScience" to coś zdecydowanie więcej niż zwykła "analiza danych". Jest to nowatorskie i interdyscyplinarne połączenie wielu dziedzin nauki:

 1. informatyki i IT
 2. statystyki i matematyki
 3. umiejętności humanistycznych i tzw. „miękkich” (ang. soft skills) takich jak:
  - analiza,
  - myślenie strategiczne,
  - komunikacja,
  - wizualizacja danych,
  - podejmowanie decyzji,
  - praktyczne rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych, etc.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szerokim zakresie sektorów zarówno w biznesie jak i instytucjach czy agencjach rządowych, czy unijnych, etc. Zawód "data scientist" będzie najprawdopodobniej jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów 21. wieku (wg Harvard Business Review: "The sexiest job of the 21st century").

 

Przykładowe specyficzne dla tej specjalizacji przedmioty w programie studiów to:

 

Wprowadzenie do Big Data

Eksploracja i wizualizacja danych

Programowanie dla analityki danych

Analiza dużych zbiorów danych

Integracja danych i hurtownie danych

Zastosowania uczenia maszynowego

Big Data - modelowanie, zarządzanie, przetwarzanie i integracja

Bezpieczenstwo Big Data

Technologie i platformy chmury

i wiele innych, w tym przedmioty obieralne.

 

Profil kandydata

 

Kandydaci do studiowania na specjalizacji Data Science powinni być absolwentami studiów I lub II stopnia kierunków informatycznych lub pokrewnych, ekonomicznych, technicznych, nauk ścisłych lub absolwentami innych kierunków, o ile w toku owych studiów lub w związku z pracą zawodową uzyskali niezbędne podstawy informatyczne.

Wymagana jest podstawowa znajomość:

• teorii relacyjnych baz danych,
• metod statystycznych,
• podstaw programowania w języku Python,
• użytkowania systemów klasy UNIX,
• podstaw sieci komputerowych.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

 

Wybrane kompetencje absolwenta

 

Programowanie i bazy danych:
 
 • podstawy IT
 • języki skryptowe (np. Python)
 • pakiety do statystycznej analizy danych i wizualizacji (np. R)
 • bazy danych i hurtownie danych (w tym SQL i NoSQL)
 • masowe i równoległe przetwarzanie dużych danych (np. Hadoop, MapReduce)

 

Statystyka i matematyka
 
 • analiza statystyczna i elementy modelowania danych
 • metody uczenia z nadzorem
 • grupowanie i redukcja wymiarów
 • optymalizacja
 • elementy sztucznej inteligencji i głębokie uczenie maszynowe (deep learning)

 

Kompetencje „miękkie”:
 
 • ciekawość i pasja w odkrywaniu prawdy z danych
 • podejmowanie właściwych decyzji na podstawie danych
 • komunikacja i umiejętność "opowiadania historii" z danych
 • sztuka wizualizacji danych
 • umiejętność praktycznego rozwiązywania złożonych problemów