Specjalizacje

Specjalizacje

There is no translation available.

Studenci decydują się na wybór specjalizacji wypełniając ankietę. Każdy student jest zobowiązany do wyboru jednej specjalizacji, na której będzie kontynuować studia. Studenci, którzy chcieliby zdecydować się na dwie specjalizacje jednocześnie, powinni zaznaczyć swój wybór w ankiecie. Informacje na temat ankiety i czasu na jej wypełnienie są rokrocznie przekazywane studentom. Po zakończeniu czasu jej trwania zmiana decyzji nie jest możliwa.

Osoby studiujące w trybie ITN, które chcą rozpocząć specjalizację dyplomową w najbliższym semestrze, powinny zgłosić się do Dziekanatu, aby aktywować konto w ankiecie. Dotyczy to również osób, które już kiedyś wybierały specjalizację, a chcą ją rozpocząć ponownie.

Od roku akademickiego 2015/2016 PJATK oferuje następujące specjalizacje.

Studia internetowe

A_BD. Bazy danych

A_IO. Inżynieria oprogramowania

B. Sieci komputerowe

E. Multimedia

G. Programowanie aplikacji biznesowych

HD. Hurtownie danych