Объявления
There is no translation available.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki.

There is no translation available.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki.

Deklaracja zajęć na semestr letni 2020/21

There is no translation available.

W związku z Zarządzeniem Rektora z dnia 24 kwietnia traktującym m.in. o zawieszeniu stacjonarnej obsługi administracyjnej na Uczelni informujemy, że wyjątkowo, na ten czas uruchomiliśmy dla Państwa możliwość otrzymania dyplomu wraz z suplementem i odpisami oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki byłyby nadawane za potwierdzeniem odbioru w miarę spływania kolejnych zgłoszeń.
W celu wystąpienia o taką usługę należy:
DYPLOM:
1. Sprawdzić w gakko/przebieg studiów czy dyplom jest już gotowy
2. Wypełnić, podpisać i odesłać skan/ zdjęcie wniosku o wysyłkę (do pobrania)
ŚWIADECTWO:
1. Sprawdzić czy otrzymaliście Państwo maila z informacją o gotowym świadectwie
2. Wypełnić, podpisać i odesłać skan/ zdjęcie wniosku o wysyłkę (do pobrania)

Wniosek należy przesłać ze szkolnej poczty na adres: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
(wnioski niekompletne, nieczytelne lub wysłane z prywatnej poczty nie będę realizowane)
Usługa będzie realizowana na terenie Polski.

There is no translation available.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń Dziekana Wydziału Informatyki (link).

There is no translation available.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Zgodnie z w/w regulacjami legitymacje są ważne co najmniej do 31 maja 2021 r.

O możliwości i zasadach przedłużania ważności będziecie Państwo poinformowani mailowo.