fbpx
Регламент для читателей

Регламент для читателей

Regulamin Biblioteki
Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pracownikom, studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, doktorantom PJATK, w godzinach otwarcia.
 2. Pracownicy PJATK są zapisywani są do Biblioteki na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Studenci, słuchacze studiów podyplomowych są zapisywani automatycznie. Uwaga: Z chwilą podpisania kontraktu z Uczelnią, student zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Biblioteki PJATK.
 3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku zgubienia, zniszczenia książki lub innych materiałów bibliotecznych, Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia identycznego egzemplarza lub wpłacenia wartości zniszczonego/zgubionego mienia bądź zakupu wskazanej przez Bibliotekę innej publikacji.
 4. Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza pomieszczenie Czytelni bez zgody bibliotekarza.
 5. Biblioteka nie świadczy usług w zakresie powielania, kserowania, drukowania dokumentów.
 6. Czytelnicy korzystający z Biblioteki zobowiązani są do zachowania ciszy i przestrzegania porządku.
 7. Prawo ostatecznej decyzji we wszystkich sytuacjach ma Kanclerz PJATK.

Czytelnia:

 1. Z Czytelni mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki PJATK oraz osoby niezapisane do Biblioteki PJATK.
 2. Do Czytelni nie wolno przychodzić w okryciach wierzchnich. Zabronione jest spożywanie jedzenia
  i napojów.
 3. W pomieszczeniu biblioteki obowiązuje cisza.
 4. Z pozycji księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, czasopisma itp.) wolno korzystać wyłącznie w Czytelni.
 5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów
  z Czytelni, określając termin takiego udostępnienia.
 6. Czytelnicy Biblioteki mają możliwość wglądu do prac dyplomowych wyłącznie na miejscu, w Czytelni. Zamówienie na udostępnianie prac dyplomowych należy zgłosić drogą mailową. Prac dyplomowych (forma drukowana/ płyta CD) nie można kopiować.
 7. W Czytelni nie ma możliwości kserowania i drukowania dokumentów.

Wypożyczalnia:

 1. Prawo do bezpośredniego korzystania z wypożyczalni Biblioteki mają pracownicy i studenci PJATK.
 2. Wypożyczenia są dokonywane na podstawie okazanej ważnej legitymacji studenckiej.
 3. Książki są wypożyczane:
  1. studentom na okres 5 tygodni, maksymalnie 5 książek,
  2. pracownikom na okres 10 tygodni, maksymalnie 10 książek.
 4. Osoby, które uzyskały zgodę bibliotekarza, mają prawo wypożyczać książki na dłuższy okres.
 5. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo domagać się zwrotu wypożyczonych książek przed ustalonym terminem.
 6. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego egzemplarza oraz stan załączników do książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi w celu ich odnotowania.
  W przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny.
 7. Czytelnik, w momencie wypożyczenia, bierze odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książki.
 8. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia książek: telefonicznie, e-mailowo, osobiście, samodzielnie na swoim koncie użytkownika, w okresie nieprzekraczającym daty zwrotu.
 9. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, Czytelnik jest zobowiązany uiścić opłatę za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania w wysokości 0,5 zł. (pięćdziesiąt groszy).
 10. Wpłaty za nieterminowy zwrot książki należy dokonać na konto, którym Czytelnik opłaca studia, z tytułem przelewu: kara biblioteczna. Wpłacający winien przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. W przypadku zadłużenia na koncie bibliotecznym nie będą wypożyczane kolejne pozycje. Nierozliczona kara biblioteczna będzie skutkować brakiem możliwości podbicia karty obiegowej.
 11. W zamian za opłatę za nieterminowy zwrot można podarować na rzecz Biblioteki książki o wartości równej wysokości opłaty. Tytuły musi zaakceptować bibliotekarz.
 12. Monity dotyczące nierozliczenia kary bibliotecznej wysyłane są cyklicznie na uczelniany adres mailowy.
 13. Czytelnik może zgłaszać swoje propozycje zakupu książek lub prenumeraty czasopism za pomocą formularza dostępnego na stronie Biblioteki PJATK lub osobiście.
 14. Wypożyczenia międzybiblioteczne:
  1. Studenci i Pracownicy PJATK mogą indywidualnie dokonywać wypożyczeń ze zbiorów innych bibliotek, z którymi Biblioteka PJATK ma podpisane umowy.
  2. Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJATK.
  3. Można uzyskać nie więcej niż 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania.
  4. Studenci i Pracownicy PJATK zobowiązują się do przestrzegania regulaminu biblioteki, z której korzystają (m.in. odpowiedzialność za wypożyczone zbiory, uregulowanie ewentualnych opłat za nieterminowy zwrot).
 15. Studenci kończący edukację w Uczelni oraz pracownicy rozwiązujący umowę o pracę z Uczelnią, zobowiązani są do przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
 16. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub podawanie nieprawdziwych danych powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki PJATK.