Ogólnodostępne zasoby i repozytoria

Ogólnodostępne zasoby i repozytoria

There is no translation available.

Repozytoria materiałów dydaktycznych

 • Studia internetowe PJATK z informatyki w ramach projektu EFS - Repozytorium materiałów elektronicznych.
 • Open AGH - Zbiór materiałów edukacyjnych złożony z modułów i kolekcji tj. grup modułów ułożonych w kursy, książki.
 • PWI - Polska Wszechnica Informatyczna - portal wiedzy informatycznej dla studentów, wykładowców oraz absolwentów wydziałów informatyki polskich uczelni wyższych.
 • University Berkeley - Zbiór nagranych wykładów.
 • MIT Open CourseWare - Zbiór wykładów w różnej postaci, mniej lub bardziej pełnych.
 • Merlot - Repozytorium materiałów dydaktycznych recenzowanych (portal związany z O'Reilly).
 • Slideshare - Zbiór prezentacji PowerPoint, Word i Adobe PDF.
 • Academic Earth - Zbiór wykładów w postaci video z różnych uniwersytetów.
 • OpenLearn - Materiały do kursów brytyjskiego Open University.
 • PHET - Zbiór interaktywnych symulacji.
 • WikiEducator Project
 • Connexions - Zbiór materiałów edukacyjnych złożony z modułów i kolekcji tj. grup modułów ułożonych w kursy, książki, raporty.
 • OER Commons - Otwarte zasoby elektroniczne.
 • Google Scholar - Wyszukiwarka materiałów edukacyjnych.
 • Flatworld knowledge - Zbiór książek dostępnych online.
 • Wikibooks - Zbiór książek dostępnych online.
 • Google książki - Wyszukiwarka książek

Inne otwarte e-zasoby

 • POLONA - Cyfrowe repozytorium Biblioteki Narodowej. Najnowsza technologia umożliwia czytelnikom wnikliwie przestudiowanie każdego dokumentu, wydrukowanie skanu w dobrej rozdzielczości, a nawet stworzenie własnej kolekcji najciekawszych obiektów. Warto podkreślić, że większość obiektów umieszczonych w Polonie znajduje się w Domenie Publicznej, co pozwala użytkownikom na ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń.
 • FINA - Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), państwowa instytucja kultury, która powstała w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Do jej zadań należy między innymi gromadzenie, katalogowanie i restaurowanie dziedzictwa audiowizualnego, a także produkcja, rejestracja i uposzechnianie polskiej kultury audiowizualnej
 • Europeana Collections - Współpracuje z tysiącem europejskich archiwów, bibliotek i muzeów, aby udostępniać dziedzictwo kulturowe dla nauki i zabawy. Zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych.
 • Open Culture - Bezpłatne media kulturalne i edukacyjne: kursy online, książki audio, lekcje języka i książki elektroniczne i filmy.
 • e-PNP - e-Publikacje Nauki Polskiej to zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. W bazie dostęne są również publikacje Wydawnictwa PJATK współfinansowane ze śródków UE.
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals - Największe repozytorium czasopism w otwartym dostępie.
 • Repozytorium Centrum Otwartej NaukiRepozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.
 • arXiv - Archiwum ponad 1,5 miliona e-printów z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, statystyki, ekonomii.