Rozkład roku

Rozkład roku

Rozkład roku akademickiego 2021/2022 - PJATK w Warszawie (od października 2021)

 

Rozkład roku akademickiego 2020/2021 - PJATK w Warszawie (od października 2020)

 

Rozkład roku akademickiego PJATK w Gdańsku dostępny na stronie: https://gdansk.pja.edu.pl/