fbpx
Recenzje i streszczenia rozpraw doktorskich

Recenzje i streszczenia rozpraw doktorskich

 

L.p.

Imie oraz Nazwisko Autora/Autorki Pracy

Recenzent/Recenzetka

Recenzja pracy

Streszczenie pracy
1. Tomasz Rutkowski

Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

Prof. dr hab. Ewaryst Rafajłowicz

Recenzja Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk

Recenzja Prof. dr hab. Ewaryst Rafajłowicz

Tomasz Rutkowski streszczenie
2. Paulina Adamska

Dr hab. inż. Mikołaj Morzy

Dr hab. inż. Aleksander Byrski

Recenzja dr hab. inż. Mikołaj Morzy

Recenzja dr hab. inż. Aleksander Byrskidr

Paulina Adamska streszczenie
3. Anna Sasak-Okoń

Prof dr hab. Krzysztof Stencel

Dr hab. Lech Banachowski

Recenzja prof dr hab. Krzysztof Stencel

Recenzja dr hab. Lech Banachowski

Anna Sasak-Okoń streszczenie

4. Krzysztof Wołk

Dr hab. Agnieszka Mykowiecka

Dr hab. Krzysztof Jassem

Recenzja dr hab. Agnieszka Mykowiecka

Recenzja dr hab. Krzysztof Jassem

Krzysztof Wołk streszczenie
5. Damian Pęszor

Dr hab. inż Adam Wojciechowski

Prof. dr hab. Ewa Grabska 

Recenzja dr hab. inż Adam Wojciechowski

Recenzja prof. dr hab. Ewa Grabska

Damian Pęszor streszczenie 
6. Maria Rafalak 

Dr Adam Jatowt

Dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz 

Recenzja dr Adam Jatowt

Recenzja dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz

Maria Rafalak streszczenie
7. Yucel Turel 

Prof. dr Ibrahim Ozkol

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

 Recenzja prof. dr Ibrahim Ozkol

Recenzja prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

8. Krzysztof Sopyła

Prof. dr hab. Witold Łukaszewicz

Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk 

Recenzja prof. dr hab. Witold Łukaszewicz

Recenzja prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

9. Piotr Artiemjew

Prof. dr hab. Henryk Rybiński

Dr hab. Zbigniew Raś 

Recenzja Prof. dr hab. Henryk Rybiński

Recenzja Dr hab. Zbigniew Raś

10. Agnieszka Kubacka

Dr hab. Lech Banachowski

Prof. dr hab. Maciej Sysło 

Recenzja dr hab. Lech Banachowski

Recenzja prof. dr hab. Maciej Sysło

Agnieszka Kubacka streszczenie
11. Danijel Korzinek Danijel Korzinek streszczenie 
12. Elżbieta Maria Kubera

Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Prof. dr hab. Krzysztof Marasek

Recenzja prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Recenzja prof. dr hab. Krzysztof Marasek

13. Łukasz Brocki 

Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz

Prof. dr hab. Witold Kosiński 

Recenzja prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz

Recenzja prof. dr hab. Witold Kosiński

14. Mirosław Szaban

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

Prof. dr hab. Witold Kosiński

Recenzja prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

Recenzja prof. dr hab. Witold Kosiński

 Mirosław Szaban streszczenie
15. Paweł Lenkiewicz 

Prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta 

Recenzja prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Recenzja prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta

16. Piotr Wrzeciono 

Dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Recenzja dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Recenzja prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Piotr Wrzeciono streszczenie
17. Radosław Nielek 

Dr hab. inż. Przemysław Kazienko 

Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Recenzja dr hab. inż. Przemysław Kazienko

Recenzja prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński

18. Rafał Kartaszyński 

Prof. Piotr Fiedor

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 

Recenzja prof. Piotr Fiedor

Recenzja prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

19. Tomasz Pieciukiewicz 

Dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Prof. dr hab. Henryk Rybiński

Recenzja dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Recenzja prof. dr hab. Henryk Rybiński

Tomasz Pieciukiewicz streszczenie 
20. Urszula Żukowska 

Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Prof. dr hab. Leonard Bolc 

Recenzja prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Recenzja prof. dr hab. Leonard Bolc

21. Wojciech Kaszuba 

Dr hab. inż Mikołaj Morzy

Prof. dr hab. inż. Kaziemierz Subieta 

Recenzja dr hab. inż Mikołaj Morzy

Recenzja prof. dr hab. inż. Kaziemierz Subieta

22. Bartłomiej Starosta

Prof. dr hab. Leonard Bolc

Dr hab. Maciej Wygralak

Recenzja prof. dr hab. Leonard Bolc

Recenzja dr hab. Maciej Wygralak

23. Bogdan Księżopolski

Doc. dr hab. Marian Srebrny

Dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Recenzja doc. dr hab. Marian Srebrny

Recenzja dr hab. inż. Franciszek Seredyński

24. Dariusz Jakóbczak

Prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek

Prof. Konrad Wojciechowski

Recenzja prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek

Recenzja Prof. Konrad Wojciechowski

Dariusz Jakóbczak streszczenie
25. Irena Bach

Dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Prof. Michał Białko

Recenzja dr hab. inż. Franciszek Seredyński

Recenzja prof. Michał Białko

Irena Bach streszczenie
26. Janusz Borkowski 

Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Prof. dr hab. Lech Polkowski 

Recenzja prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Recenzja prof. dr hab. Lech Polkowski

Janusz Borkowski streszczenie
27. Krzysztof Lichy

Dr hab. inż. Marek Tudruj

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

Recenzja dr hab. inż. Marek Tudruj

Recenzja prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

28. Krzysztof Rządca

Prof. dr hab. Marek Tudruj

Prof. Jacek Błażewicz

Prof. Roberto Di Cosmo

Recenzja prof. dr hab. Marek Tudruj

Recenzja prof. Jacek Błażewicz

Recenzja prof. Roberto Di Cosmo

29. Krzysztof Szklanny

Dr hab. inż. Grażyna Demenko

Dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Recenzja dr hab. inż. Grażyna Demenko

Recenzja dr hab. Ryszard Gubrynowicz

Krzysztof Szklanny streszczenie
30. Marek Grochowski

Dr hab. inż. Ewa Niewiadomska- Szynkiewicz

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta

Recenzja dr hab. inż. Ewa Niewiadomska- Szynkiewicz

Recenzja prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta

Marek Grochowski streszczenie
31. Mariusz Trzaska

Dr hab. inż. Mieczysław A. Kłopotek

Prof. Konrad Wojciechowski

Recenzja dr hab. inż. Mieczysław A. Kłopotek

Recenzja prof. Konrad Wojciechowski

Mariusz Trzaska streszczenie
32. Paweł Ośmiałowski

Dr hab. inz. Marek Tudruj

Prof. dr hab. Henryk Rybiński

Recenzja dr hab. inz. Marek Tudruj

Recenzja prof. dr hab. Henryk Rybiński

33. Piotr Tronczyk

Prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski

Dr hab. inż. Marek Tudruj

Recenzja prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski

Recenzja dr hab. inż. Marek Tudruj

Piotr Tronczyk streszczenie
34. Antonina Tretyakova

prof. dr hab. Marek Tudruj

prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech

Recenzja prof. dr hab. Marek Tudruj

Recencja prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech 

Antonina Tretyakova streszczenie
35. Oskar Jarczyk

dr Fabio Casati

dr hab. Dominik Ślęzak

Recenzja dr Fabio Casati

Recenzja dr hab. Dominik Ślęzak

Oskar Jarczyk
streszczenie
36. Marcin Badurowicz

dr hab. Jerzy Balicki

dr hab. Jacek Kucharski

Recenzja dr hab. Jerzy Balicki

Recenzja dr hab. Jacek Kucharski

 Marcin Badurowicz streszczenie
37. Wiesław Kopeć

dr Maurizio Marchese

dr hab. Jerzy Nawrocki

Recenzja dr Maurizio Marchese

Recenzja dr bah. Jerzy Nawrocki

Wiesław Kopeć streszczenie 
38. Agnieszka Chądzyńska- Krasowska

prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

dr hab. inż. Danuta Zakrzewska

Recenzja prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk

Recenzja dr hab. inż. Danuta Zakrzewska 

 Agnieszka Chądzyńska- Krasowska streszczenie

39.

Dominik Deja

dr hab. Bogumił Kamiński

dr hab. Szymon Jaroszewicz

Recenzja dr hab. Bogumił Kamiński

Recenzja dr hab. Szymon Jaroszewicz

Dominik Deja
streszczenie
40. Bartłomiej Balcerzak

dr Lisa Kaati

dr inż. Rzepka Rafał

Recenzja dr Lisa Kaati

Recenzja dr inż. Rzepka Rafał

Bartłomiej Balcerzak streszczenie
41. Michał Jankowski-Lorek 

dr Adam Jatowt

dr hab. inż. Jarosław Jankowski

Recenzja dr Adam Jatowt

Recenzja dr hab. inż. Jarosław Jankowski

Michał Jankowski-Lorek
streszczenie
42. Katarzyna Mazur

dr hab. inż. Mazurczyk Wojcieh

płk dr hab. inż. Piotrowski Zbigniew

Recenzja dr hab. inż. Mazurczyk Wojciech

Recenzja Płk dr hab. inż. Piotrowski Zbigniew 

Katarzyna Mazur
streszczenie
43. Artur Szymański 

prof. dr hab. Rybiński Henryk

dr hab. Ślęzak Dominik 

Recenzja prof. dr hab. Rybiński Henryk

Recenzja dr hab. Ślęzak Dominik 

Artur Szymański
streszczenie
44. Kazimierz Zieliński

dr hab. inż. Jaroszewicz Szymon

dr hab. inż. Byrski Aleksander

Recenzja dr hab. inż. Jaroszewicz Szymon

Recenzja dr hab. inż. Byrski Aleksander

Kazimierz Zieliński
streszczenie 
45. Karolina Kant

prof. Prot Januszkiewicz

prof. dr hab. Aleksander Błoński

Recenzja prof. Prot Januszkiewicz

Recenzja prof. dr hab. Aleksander Błoński

Karolina Kant streszczenie
46. Tomasz Woźniak

prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski

prof. dr hab. Ryszard Otręba

Recenzja prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski

Recenzja prof. dr hab. Ryszard Otręba

Tomasz Woźniak streszczenie
47. Mateusz Subieta

prof. Mariusz Dąbrowski

prof. dr hab. Witold Krassowski

Recenzja prof. Mariusz Dąbrowski

Recenzja prof. dr hab. Witold Krassowski

Mateusz Subieta streszczenie

48. Krzysztof Dmitruk

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita.

Recenzja prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Recenzja prof. dr hab. inż. Przemysław RokitaKrzysztof Dmitruk streszczenie

49. Kristaps Zariņš

prof. dr hab. Jarosław Bauć

prof. dr hab. Artur Krajewski

dr hab. Arkadiusz Karapuda

Recenzja prof. dr hab. Jarosław Bauć

Recenzja prof. dr hab. Artur Krajewski

Recenzja dr hab. Arkadiusz Karapuda


Kristaps Zariņš  streszczenie

50.  Mateusz Szewczyk prof. ASP, dr hab. Adam Kamiński

Recenzja dr hab. Adama Kamińskiego

Recenzja dr hab. Michała Kacperczyka

Mateusz Szewczyk 
streszczenie
51.  Filip Sendal

prof. Anna Bem-Borucka Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki

Recenzja prof. Anna
Bem-Borucka

Recenzja prof. M. Hanysz-Stefańska

Streszczenie 
52. Adam Smyk

Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski


Recenzja prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

Recenzja prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Streszczenie
53. Pavel Savov

Prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski
Prof. Iana Atanassova
Prof. dr hab. Dominik Ślęzak

Recenzja Prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski

Recenzja Prof. Iana Atanassova

Recenzja Prof. dr hab. Dominik Ślęzak

Streszczenie

Praca dyplomowa
54. Wojciech Jarmulski

Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
Dr hab. inż. Ryszard Klempous

Rezencja Prof. dr hab. Piotra Zielenkiewicza

Rezencja Dr hab. inż. Ryszarda Klempousa

Streszczenie 
55. Ivona Tautkute

Prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek
Prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

Recenzja prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek

Recenzja prof. dr hab inż. Bożena Kostek

Streszczenie

56.

Michał Bukowski

Prof. dr hab. Ewa Grabska
Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat
Dr hab. J. Radosław Truchan

Recenzja dr hab. Ewa Grabska

Recenzja Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat

Recenzja Dr hab. J. Radosław Truchan

Streszczenie

57. Marek Kulbacki

Dr hab. inż. Adam Wojciechowski
Dr hab. inż. Leszek J. Chmielewski

Recenzja Dr hab. inż. Leszek
J. Chmielewski

Recenzja Dr hab. inż. Adam
Wojciechowski

Marek Kulbacki streszczenie

58. Kinga Skorupska Dr. Bran Knowles
Dr. Marcos Baez
Dr. Taha Yasseri

Recenzja Dr. Bran Knowles

Recenzja Dr. Marcos Baez

Recenzja Dr. Taha Yasseri

Kinga Skorupska streszczenie

59. Łukasz Kwaśniewicz Dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk
Prof. dr hab. Włodzisław Duch

Recenzja Dr hab. inż. Aleksandra Kawala Sterniuk

Recenzja Prof. dr hab. Włodzisław Duch

Łukasz Kwaśniewicz streszczenie

60. Andrzej Kawiak Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. dr hab. Daniel Wójcik

Recenzja Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Recenzja Prof. dr hab. Daniel Wójcik

Andrzej Kawiak streszczenie
61. Piotr Schneider Dr hab. inż. Mariusz Pelc
Dr hab. inż. Dariusz Mrozek

Recenzja Dr hab. inż. Mariusz Pelc

Recenzja Dr hab. inż. Dariusz Mrozek

Piotr Schneider streszczenie

62. Tomasz Gandor Prof. dr hab. Ewa Grabska
Prof. dr hab. inż. Wojciech Mokrzycki
Dr hab. inż. Piotr Napieralski

Recenzja Prof. dr hab. Ewa Grabska

Recenzja Prof. dr hab. inż. Wojciech Mokrzycki

RecenzjaDr hab. inż. Piotr Napieralski

Tomasz Gandor streszczenie