Przejdź do treści
Studenci kierunku na co dzień pracują nad projektami za pomocą oprogramowania Unity, Blender, Maya, TouchDesigner i Adobe CC. Realna współpraca między zaprzyjaźnionymi instytutami i jednostkami kultury daje możliwość tworzenia atrakcyjnych i unikalnych kreacji wizualnych, świetlnych, muzycznych i interaktywnych.
Studenci kierunku na co dzień pracują nad projektami za pomocą oprogramowania Unity, Blender, Maya, TouchDesigner i Adobe CC. Realna współpraca między zaprzyjaźnionymi instytutami i jednostkami kultury daje możliwość tworzenia atrakcyjnych i unikalnych kreacji wizualnych, świetlnych, muzycznych i interaktywnych.

Informacje ogólne

Ważne daty:


Pierwszy etap nauki na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów to studia pierwszego stopnia (licencjackie), które odbywają się w trybie:

stacjonarnym

W języku angielskim (studia dzienne) – 6 semestrów.

Projektowanie graficzne i sztuka multimediów jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w języku angielskim, stworzonym w oparciu o dziesięć lat pracy w międzynarodowym środowisku projektowym oraz doświadczenie (w ciągu dwóch lat restrykcji pandemicznych) przeniesienia aktywności edukacyjnej i twórczej w sferę Internetu, intensywnego rozwoju blended learning. Upowszechnienie tej formy edukacji i interakcji społecznej zwiększyło zapotrzebowanie zatrudnienia projektantów grafiki cyfrowej. 

Przewidując rozwój rynku projektowania na potrzeby Internetu i Inteligentnego Otoczenia, program Graphic Design & Multimedia Art przygotowuje absolwentów do pracy dla międzynarodowej społeczności, komunikującej się narzędziami cyfrowymi w złożonej rzeczywistości, uwzględniając zarówno nasze realne, jak i wirtualne środowiska.


Studia na kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów to interdyscyplinarny program, przekazujący gruntowną wiedzę, świadomość i kompetencje w tworzeniu komunikacji.

Zajęcia i warsztaty prowadzone są przez artystów, projektantów, inżynierów reprezentujących różne narodowości, kultury i środowiska akademickie. Zakres rozpatrywanych problemów projektowych wykracza poza obszar lokalny, co daje możliwość dostrzeżenia roli współczesnego projektanta w kontekście globalnych potrzeb cywilizacyjnych. Wybrane projekty, powstające we współpracy z przedstawicielami firm i instytucji, są realizowane i wdrażane. Daje to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności już w czasie studiów.

Kierunek projektowanie graficzne i sztuka multimediów to przede wszystkim praktyka i rozwijanie umiejętności projektowych/artystycznych poprzez używanie nowoczesnych aplikacji do tworzenia prac wizualnych w środowisku 2D i 3D. Studenci kierunku na co dzień pracują nad projektami za pomocą oprogramowania Unity, Blender, Maya, TouchDesigner i Adobe CC. Realna współpraca między zaprzyjaźnionymi instytutami i jednostkami kultury daje możliwość tworzenia atrakcyjnych i unikalnych kreacji wizualnych, świetlnych, muzycznych i interaktywnych.Władze

Dziekan wydziału: dr hab. Ewa Satalecka, prof. PJATK

Sekretariat Dziekana:
Marta Ogrodniczuk


e-mail: dziekan-snm@pja.edu.pl
tel: (+48) 512 163 558
budynek C (wejście tylne)
pokój nr C10
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-17:00


Sekretariat kierunku projektowanie graficzne i sztuka multimediów oraz Grafika, tryb stacjonarny anglojęzyczny:
Patrycja Bartosińska


e-mail: sekretariat-snm@pja.edu.pl
tel: (+48) 512 163 558
budynek C (wejście tylne)
pokój nr C10
ul. Nowogrodzka 73
02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-17:00

Prodziekan wydziału: dr Piotr Nowiński

Sekretariat kierunku grafika, tryb stacjonarny polskojęzyczny: mgr Urszula Konarska

e-mail: ula@pja.edu.pl
tel: (+48) 22 584 45 48
budynek C (wejście nr 3)
pokój nr C122
ul. Nowogrodzka 73, 02-006 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

Prodziekan wydziału: dr hab. Andrzej Kalina, prof. PJATK

Sekretariat kierunku grafika, tryb niestacjonarny: mgr Krystyna Milewska

e-mail: krystyna.milewska@pja.edu.pl
tel: (+48) 507 150 216
budynek C (wejście nr 3)
pokój nr C24
ul. Nowogrodzka 73, 02-006 Warszawa
Godziny pracy:
wtorek 10:00-14:00 oraz sobota-niedziela 10:00-15:00

Prodziekan wydziału: mgr Piotr Sieciński

Sekretariat kierunku architektura wnętrz:
mgr Grażyna Badziak


e-mail: architektura@pja.edu.pl
tel: (+48)
budynek H (4 piętro)
pokój nr 409
ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 9:00-15:00


Zobacz więcej

Sprawdź co robimy na codzień i dołącz do nas!

Daj się zadziwić pracom naszych studentów.