Programista – full-stack developer

Programista – full-stack developer

W związku z realizacją projektu „Profesjonalne Akademickie Biuro Karier w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1.„Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych, poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Programista – full-stack developer.

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

WARSZAWA     

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

ul. Koszykowa 86

02-008 Warszawa

 

WYMIAR CZASU PRACY                                                FORMA ZATRUDNIENIA

2 stanowiska - 0,5 etat                                                      Umowa o pracę na czas określony.

ZAKRES ZADAŃ

 • Tworzenie kodu poszczególnych modułów aplikacji (front-end oraz back-end).
 • Kontakt z pracownikami PJATK w celu zebrania wymagań i zaprojektowania aplikacji zgodnie z wymaganiami Uczelni.
 • Dbanie o jakość tworzonego kodu i zgodność z dobrymi praktykami w tym zakresie.
 • Projektowanie zmian w schemacie bazy danych Uczelni na potrzeby implementowanej aplikacji.
 • Uzupełnienie platformy ABK o funkcjonalność wiążącą zgłaszane oferty staży i praktyk z efektami kształcenia oraz zgłaszanie przez pracodawców kompetencji deficytowych.
 • Uzupełnienie modułu o raporty przekrojowe dotyczące kompetencji zawodowych.
 • Inne polecenia przełożonego/przełożonej wynikające z realizowanego projektu „Profesjonalne Akademickie Biuro Karier w PJATK”

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Znajomość technologii ASP.Net oraz stacjonarnych aplikacji .Net.
 • Bardzo dobra znajomość języka C#.
 • Bardzo dobra znajomość języków SQL oaz Transact-SQL.
 • Znajomość wzorców projektowych stosowanych w środowisku .Net, a w szczególności ASP.Net MVC.
 • Znajomość dobrych praktyk w zakresie tworzenia czytelnego i pielęgnowalnego kodu.
 • Znajomość HTML, CSS, JavaScript oraz współczesnych frameworków służących do tworzenia aplikacji WWW.
 • Umiejętność tworzenia responsywnych interfejsów użytkownika zgodnych ze współczesnymi standardami.

Szczegółowy opis(PDF)

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru               

Kandydaci/kandydatki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kopie dokumentów potwierdzający doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość), kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do dnia: 4 stycznia 2019 r.

Decyduje data wpływu oferty do PJATK

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie PJATK (ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, pokój A2, III piętro), lub przesłać skany dokumentów na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.