Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

Celem studiów Zarządzanie wizerunkiem organizacji w nowych mediach jest przekazanie Słuchaczom praktycznej wiedzy dotyczącej posługiwania się narzędziami komunikacyjnymi do budowania wizerunku organizacji i managerów. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności stanowią miks kompetencji cyfrowych, społecznych i psychologicznych, związanych ze skuteczną komunikacją oraz korzystnym prezentowaniem organizacji i jej pracowników w mediach.


Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. kreowania wizerunku organizacji i instytucji oraz managera, roli klasycznych i nowych mediów w kreowaniu wizerunku, wystąpień publicznych i medialnych, marketingu i PR.


Nasi Słuchacze w trakcie studiów nabywają praktyczną wiedzę i wypracowują umiejętności skutecznej komunikacji oraz kompetentnego kształtowania wizerunku organizacji i managerów w nowych mediach.


Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00


Kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych
pokój nr 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie wizerunkiem organizacji w nowych mediach:
Krzysztof Górlicki 
e-mail: k.gorlicki@pjwstk.edu.pl


Do kogo są kierowane studia?

Studia adresowane są do:

 • osób zajmujących się bądź zamierzających zajmować się public relations i szerzej rozumianą komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach/instytucjach i urzędach administracji publicznej;
 • pracowników działów HR, marketingu i promocji;
 • osób chcących świadczyć pomoc w zakresie doradztwa wizerunkowego oraz nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami występującymi publicznie;
 • osób chcących budować swój wizerunek w świecie biznesu, polityki, sztuki czy mediów;
 • dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych;
 • osób prowadzących własne firmy chcących zadbać o wizerunek swojego przedsiębiorstwa.

Absolwenci tego kierunku najczęściej:

 • pracują na stanowiskach dyrektorów lub managerów działów PR,
 • zarządzają agencjami PR,
 • pracują na stanowiskach rzeczników prasowych,
 • są konsultantami w dziedzinie wykorzystania mediów cyfrowych w budowie wizerunku firmy lub poszczególnych managerów organizacji.

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu:

 • kreowanie wizerunku firm i osób,
 • skuteczną komunikację i autoprezentację,
 • zarządzanie wizerunkiem organizacji w sytuacjach kryzysowych.

Praktyczna wiedza
Program opracowaliśmy tak, aby zwrócić uwagę na szeroki zakres pojęcia wizerunku organizacji, ale także jednostki. Dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów-praktyków przekazywana wiedza będzie poparta licznymi przykładami z ich pracy.

Praktyka > Teoria
Aby lepiej zrozumieć niektóre zagadnienia zajęcia będą miały formę wykładów i praktycznych warsztatów. Nasz program studiów dba o odpowiednie proporcje pomiędzy teorią a praktyką.

Networking
Dzięki różnorodności branży z których pochodzą Słuchacze oraz kontaktu z Wykładowcami – Praktykami w swoim zawodzie  studia te dają możliwość nawiązania cennych relacji biznesowych.


Dlaczego warto?

Studia w zakresie Zarządzania Wizerunkiem Organizacji w Nowych Mediach są warte rozważenia z kilku powodów. Oto kilka z nich 

1. Powszechność nowych mediów: W dzisiejszym świecie większość organizacji komunikuje się za pośrednictwem nowych mediów, takich jak media społecznościowe, strony internetowe, blogi itp. Zrozumienie skutecznego zarządzania wizerunkiem w tych kanałach staje się kluczowym aspektem działalności biznesowej.

2. Wpływ mediów społecznościowych: Social media odegrały rewolucyjną rolę w sposobie, w jaki organizacje komunikują się z klientami i odbiorcami. Studia w tej dziedzinie pozwalają zrozumieć mechanizmy działania mediów społecznościowych i jak wykorzystać je w celu budowania pozytywnego wizerunku.

3. Kreowanie i ochrona wizerunku: Zarządzanie wizerunkiem organizacji wymaga zarówno aktywnego kreowania pozytywnego wizerunku, jak i skutecznej ochrony go w przypadku potencjalnych kryzysów lub niekorzystnych sytuacji.

3. Komunikacja i marketing: Studia te łączą aspekty zarządzania wizerunkiem z komunikacją marketingową, co pozwala na skuteczniejsze osiągnięcie celów biznesowych organizacji.

4. Wiedza psychologiczna i społeczna: Zarządzanie wizerunkiem wymaga zrozumienia psychologii i społeczeństwa, ponieważ ludzie kształtują opinię o organizacji na podstawie jej działalności i komunikacji.

5. Praktyczne umiejętności: Studia te oferują możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia treści, prowadzenia kampanii marketingowych, analizy danych i monitorowania wizerunku organizacji.

6. Kariera zawodowa: Branża zarządzania wizerunkiem organizacji w nowych mediach rozwija się dynamicznie, co stwarza wiele możliwości zawodowych dla absolwentów.

7. Wrażliwość na opinie publiczną: Studia w tej dziedzinie uczą także dbałości o opinię publiczną i zrozumienia, jak ważna jest wiarygodność i autentyczność w komunikacji organizacji.

Podsumowując, studiowanie Zarządzania Wizerunkiem Organizacji w Nowych Mediach to wartościowa inwestycja, która pozwala zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędne do efektywnego zarządzania reputacją organizacji w erze cyfrowej. Przyszli absolwenci będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy, będąc wyposażeni w umiejętności potrzebne do kreowania pozytywnego wizerunku i skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych oraz innych nowych mediach.


Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.