Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

Studia Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych  są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informatyczne wspomagające ich codzienną pracę zawodową, w tym w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych.


Do kogo skierowane są te studia?

Idealni kandydaci tego kierunku studiów podyplomowych to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi, zamierzające uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania oraz tworzenia systemów informatycznych, aplikacji i baz danych.


Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00


Kontakt

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego
pokój nr 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK

Kierownik studiów podyplomowych systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych:
prof. dr hab. Lech Banachowski 
e-mail: lech@pjwstk.edu.pl


Organizacja studiów internetowych

Nauka na studiach internetowych (niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) wygląda następująco:

  1. Nauka przez internet poprzez system uczelniany Edux przez cały semestr.
  2. Sesja egzaminacyjna na koniec semestru na terenie uczelni.

W systemie uczelnianym Edux udostępnione są materiały edukacyjne. Każdego tygodnia student przerabia samodzielnie podany temat oraz realizuje zadania domowe i testy. Nie ma konieczności logowania się do systemu Edux w konkretnym terminie. W trybie online nie są organizowane ani wspólne wykłady ani ćwiczenia.


Kontakt z prowadzącymi odbywa się w formie cotygodniowych, nieobowiązkowych konsultacji na platformie Microsoft Teams a także przy użyciu poczty elektronicznej Gmail.


Sesje egzaminacyjne (egzaminy, zaliczenia) odbywają się w standardowy sposób na terenie uczelni na koniec każdego semestru.  Sesja egzaminacyjna trwa zazwyczaj 4 dni (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek).


Cel studiów

Studia „Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych” są przeznaczone zarówno dla informatyków, jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informatyczne wspomagające ich codzienną pracę zawodową, w tym w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z programowaniem, bazami danych, podstawami sieci komputerowych i systemów operacyjnych, projektowania i budowy systemów informacyjnych, hurtowni danych i
zarządzania projektami. Program nauczania skonstruowany jest z przedmiotów obieralnych, przez co uczestnicy mogą ukierunkować się na interesujące ich zagadnienia poprzez odpowiedni dobór przedmiotów.


Dlaczego warto?

Nasze studia zapoznają z użytecznymi metodami i technikami tworzenia i zarządzania aplikacjami i bazami danych.


Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.