Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

Informatyka to nauka przyszłości. Wysoki poziom kompetencji informatycznych w społeczeństwie świadczy o jego zaawansowaniu. Gospodarka przyszłości to gospodarka oparta na przedsiębiorstwach z branży IT, które do zdobywania znaczącej pozycji na rynku potrzebują wysoko wykwalifikowanej kadry. Dlatego wysokiej jakości praktyczne nauczanie informatyki jest niezwykle istotne. 

Skuteczne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole jest dzisiaj niezbędne w celu wyposażenia każdego ucznia w kompetencje, które przygotują go do podjęcia studiów, wyboru kariery zawodowej a także umożliwią swobodne funkcjonowanie we współczesnym świecie.


Studia przygotowują do nauczania podstawy programowej z informatyki w sposób interaktywny i praktyczny. Podczas studiów każdy słuchacz wykona setki gotowych zadań praktycznych i pozna nowe pomysły na realizację zagadnień z podstawy programowej z informatyk w sposób interaktywny i praktyczny, który będzie angażował uczniów i zwiększał jakość nauczania. Wśród nich można wymienić: programowania w języku Python, programowanie w języku Java, Algorytmikę, Bazy danych i język SQL, sieci komputerowe oraz system operacyjny Linux.

Ukończenie programu studiów pozwoli zdobyć wiedzę i poznać sposoby nowoczesnego nauczania informatyki w oparciu o interaktywne i praktyczne metody zwiększające zaangażowanie uczniów i poprawiające jakość nauki. Nowoczesne nauczanie informatyki pozwoli na zbudowanie w uczniach kompetencji przyszłości.


Poznaj studia podyplomowe z Interaktywnego i praktycznego nauczania informatyki


Do kogo są kierowane studia?

Studia podyplomowe na kierunku Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole kierowane są dla osób, które chcą zostać nauczycielami informatyki w szkole na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Nauczycielem może również zostać osoba, która nie posiada wykształcenia kierunkowego z informatyki, ale ukończy kierunkowe studia podyplomowe z informatyki.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289) – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku szkół podstawowych, konieczne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia oraz ukończenie studiów podyplomowych kierunkowych z informatyki, na przykład te proponowane na PJATK: Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkołach.

Warto nadmienić, że istnieje jeszcze jeden wymóg, żeby zostać nauczycielem informatyki. Zgodnie z ustawą należy zdobyć przygotowanie pedagogiczne (nie jest ono częścią proponowanych przez PJATK studiów podyplomowych).

Proponowane studia kierowane są również do aktywnych nauczycieli informatyki, którzy chcą dowiedzieć się, jak prowadzić lekcje i zajęcia w sposób praktyczny oraz interaktywny. Program studiów obejmuje setki zadań praktycznych, które mogą posłużyć za inspirację dla nauczycieli.


Co po studiach?

Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej

Nauczyciel w szkole podstawowej ma za zadanie przekazywanie uczniom podstawowej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych i komputerowych, obejmującej takie tematy jak obsługa komputera, podstawy programowania, bezpieczeństwo w Internecie i umiejętność korzystania z aplikacji biurowych. W pracy nauczyciela istotne jest również motywowanie uczniów do eksploracji i samodzielnej nauki, jak również rozwijanie ich krytycznego myślenia w kontekście cyfrowym.

Nauczyciel informatyki w liceum lub technikum

Nauczyciel w liceum lub technikum prowadzi bardziej zaawansowane lekcje, skupiające się na programowaniu, strukturach danych, algorytmach, sieciach komputerowych oraz zastosowaniach technologii informacyjnej. Oprócz nauczania, jest odpowiedzialny za ocenę postępów uczniów, prowadzenie projektów praktycznych oraz przygotowanie ich do egzaminów maturalnych lub certyfikacyjnych z zakresu informatyki.

Nauczyciel informatyki w ramach kółek zainteresowań

Nauczyciel prowadzący koło zainteresowań z informatyki skupia się na głębszym eksplorowaniu wybranych tematów z uczniami, którzy wykazują szczególne zainteresowanie daną dziedziną – może to obejmować zaawansowane programowanie, tworzenie stron internetowych, gry komputerowe lub robotykę. Nauczyciel koordynuje projekty, pomaga uczniom w zdobywaniu nowych umiejętności, motywuje do samodzielnej pracy, a także często przygotowuje i towarzyszy im w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach informatycznych.


Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK

Kierownik Studiów Podyplomowych Interaktywne i praktyczne nauczanie informatyki w szkole:
dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. PJATK 
e-mail: bksiezopolski@pjwstk.edu.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00


Kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych
pokój nr 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa


Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.