Przejdź do treści

Informacje ogólne

Ważne wydarzenia

Opis studiów

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe z mentoringiem spersonalizowanym dla kandydatów zainteresowanych nabyciem kwalifikacji do pracy  jako doradca zawodowy i mentor dzieci i młodzieży szkolnej oraz do pracy w instytucjach, firmach i placówkach specjalizujących się w doradztwie personalnym w biznesie, jak również w sektorze publicznych i niepublicznych agencji doradztwa kariery. 


Po ukończeniu studiów słuchacze będą gotowi do pełnienia roli doradcy zawodowego w swoim środowisku.
Uzyskają grupę wsparcia w swoim działaniu dzięki utrzymaniu sieci kontaktów z innymi słuchaczami, a także z Instytutem Dobrej Edukacji – odpowiedzialnym za merytoryczną stronę studiów.


Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00–17.00
Wtorek 8.00–17.00
Środa 8.00–17.00
Czwartek 8.00–17.00
Piątek 8.00–16.00


Kontakt

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego
pokój B 17
tel. (+48) 512 497 506
tel. (+48) 504 640 530
tel. (+48) 22 58 44 597

e-mail: podyplomowe@pja.edu.pl
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK

Kierownik studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe z edukacją spersonalizowaną:
Joanna Berdzik
e-mail: joanna.berdzik@dobraedukacja.edu.pl


Do kogo skierowane są te studia?

Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych zarówno I jak i II stopnia z uwzględnieniem absolwentów studiów inżynierskich, a także jednolitych studiów magisterskich. W tej grupie, w szczególności dla:

  • dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy chcą włączyć opiekę mentorską w pracę swoją i swojej szkoły;
  • osób, które interesują się problematyką planowania indywidualnych ścieżek rozwoju młodzieży i dorosłych;
  • osób pracujących w placówkach oświatowych (głównie w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, bursach, internatach) ośrodkach doradztwa zawodowego, centrach informacji i planowania kariery zawodowej w powiatowych urzędach pracy i innych instytucjach i placówkach związanych z edukacją i rynkiem pracy.

Absolwenci tego kierunku najczęściej:


➔ planują włączenie zindywidualizowanych form wspierania ucznia w jego rozwoju w pracę szkoły;
➔ planują realizację mentoringu w placówce;
➔ widzą potrzebę lepszego doradztwa zawodowego dla swoich uczniów;
➔ chcą pracować z uczniami w sposób spersonalizowany – dopasowywany do ich potrzeb;
➔ szukają nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
➔ chcą dokonać zmian w szkole, w której pracują;
➔ planują zostać doradcą zawodowych w instytucjach związanych z rynkiem pracy;
➔ zamierzają założyć lub zatrudnić się w prywatnych centrach doradztwa zawodowego;
➔ zamierzają prowadzić działalność gospodarczą z zakresu doradztwa zawodowego;
➔ współtworzą organizacje pozarządowe świadczące usługi doradcze lub akademickie biura karier.

Spotkanie z kierownikami studiów podyplomowych

Nikt nie opowie o studiach proponowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego lepiej niż ci, którzy je stworzyli. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów z kierownikami studiów podyplomowych oraz studiów MBA (w tym kierownikiem CKP Panią Martą Godzisz), które przeprowadziła Pani Aleksandra Szyr.