Wiedza o kulturze współczesnej

Wiedza o kulturze współczesnej

dr Zinaida Jarmoszuk

Podstawowym celem wykładu jest przedstawienie zjawisk i procesów charakteryzujących kulturę współczesną. 

Wykład w I semestrze dotyczy kultury współczesnej i jej znaczenia w kontekście przemian społecznych XX i przełomu XXI wieku, w zakresie zagadnień związanych z obszarami kultury takimi jak: sfera życia społecznego, sfera świadomości społecznej. Przedstawione będą zagadnienia dotyczące zróżnicowania społecznego a zróżnicowania kulturowego, zmiany kulturowej, znaczenia kultury w życiu społecznym, ekonomicznych uwarunkowań jej rozwoju, roli kontaktów kulturowych, znaczenia instytucji kultury przy zmianie form uczestnictwa w kulturze oraz nowej mapie instytucji/podmiotów kultury.

Wykład w II semestrze dotyczy organizacji i upowszechniania kultury, podstawowe zagadnienia wokół których skonstruowany jest wykład to pytania: ile jest państwa w kulturze; jakie instrumenty polityki kulturalnej wspierają rozwój kultury; od czego zależy rozwój kultury i kontakty z kulturą? Przedstawione będą różne modele upowszechniania kultury w Polsce, krajach europejskich, USA i innych; zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytucji kultury, zarządzaniem kulturą z poziomu państwa i samorządu lokalnego.