Teoria kultury - wybrane zagadnienia

Teoria kultury - wybrane zagadnienia

dr Radosław Siedliński

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z klasycznymi propozycjami wypracowanymi w ramach naukowej refleksji nad kulturą, która jest zjawiskiem (i pojęciem) centralnym dla nowoczesnej humanistyki. Wykład prowadzony jest w porządku chronologicznym, obejmując koncepcje teoretyczne powstałe między połową XIX a połową XX wieku (od ewolucjonizmu do interpretacjonizmu). Jego uzupełnieniem i rozszerzeniem są zajęcia prowadzone pod nazwą „Nowe Kierunki w Humanistyce”.