Seminarium interdyscyplinarne

Seminarium interdyscyplinarne

prof. dr hab. Zofia Sokolewicz

Seminarium jest poświęcone analizie wybranych metod dyscyplin bliskich kulturoznawstwu pod kątem ich bezpośredniej przydatności w momencie zastanawiania się nad wyborem tematu pracy licencjackiej (antropologia, historia, językoznawstwo, psychologia, historia sztuki, literatura). Teksty M. Maussa, C. Levi-Straussa, E. Gombricha, J. Bergera, F. Braudela, H. White’a, J. Hendry i Chie Nakane stanowią punkt wyjścia do rozważań nad wybranymi czynnościami i kategoriami warsztatu badawczego: Jak czytać ze zrozumieniem (kategoria obiektywności, totalności i optimum różnorodności, autentyczności), uwarunkowań naszego „widzenia” i „patrzenia”, umiejętności streszczania tekstu naukowego, analizy tekstu jako źródła i jako narracji, porządkowania procesu historycznego w kategoriach długiego trwania, koniunktur i wydarzeń struktury społecznej jako systemu modelującego zachowania.