fbpx
Komputerowe edytorstwo tekstów japońskich

Komputerowe edytorstwo tekstów japońskich

mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz, mgr Karolina Mackiewicz

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów posługiwania się japońskim komputerem i oprogramowaniem. Umożliwiają opanowanie w wystarczającym stopniu japońskiej edycji tekstu oraz pozwalają studentom posiąść niezbędną wiedzę, aby umiec dostosować własne komputery do potrzeb pracy na japońskim tekście. Zajęcia dają także możliwość opanowania zasad korzystania z japońskiego Internetu, wyszukiwania właściwych stron i informacji w języku japońskim. Studenci powinni umieć sporządzić w edytorze tekst japoński zarówno w układzie poziomym jak i pionowym. Potrafią naprzemiennie posługiwać się wszystkimi systemami pisma japońskiego, a także łączyć tekst japoński z tekstem zapisanym alfabetem łacińskim i polskim. Zaprezentowane będą studentom charakterystyczne pojęcia i skróty klawiszowe japońskiego edytora tekstu i funkcje klawiszy typowych dla klawiatury japońskiej. Efektem zajęć powinna być kompleksowa umiejętność pracy nad drukowanym tekstem japońskim.