fbpx
Język japoński - pismo cz. I-VI

Język japoński - pismo cz. I-VI

mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom złożoności systemu pisma japońskiego, jego genezy, ewolucji i współczesnych zastosowań. Studenci poznają w pierwszym semestrze dwa sylabariusze (hiragana oraz katakana), aby móc notować i odczytywać teksty japońskie. Wprowadzone są także podstawowe ideogramy, głównie piktograficzne. W toku zajęć studenci poznają kolejne ideogramy oraz zasady kaligrafii japońskiej, terminologię przyborów i technik używanych podczas sztuki pisania pędzlem. Podczas warsztatów kaligraficznych studenci mają okazję zrozumieć, na czym polega sztuka japońskiej kaligrafii i w razie zainteresowania tą dziedziną rozwijać swoje artystyczne umiejętności.