fbpx
Antropologia nowych mediów

Antropologia nowych mediów

mgr Przemysław Bociąga

Podczas zajęć studenci poznają metody badawcze, które badacz kultury zastosować może w cyfrowym świecie. Zajęcia przedstawiają najważniejsze zjawiska mediów cyfrowych i internetu w ujęciu antropologicznym. Pierwszy z dwóch bloków tematycznych poświęcony jest ludologii jako narzędziu badań gier komputerowych, drugi – zjawiskom zachodzącym w społecznej przestrzeni internetu (np. blogosfera, memy czy second life).