Rada Wydziału Kultury Japonii

Rada Wydziału Kultury Japonii

  1. prof. dr hab. Jerzy Wasilewski - p.o. Dziekana
  2. prof. Mitsuhiko Toho
  3. prof. dr hab. Zofia Sokolewicz
  4. prof. dr hab. Lech Mróz
  5. dr Jakub Karpoluk
  6. dr Radosław Siedlinski
  7. mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz
  8. dr Aneta Pierzchała-Suska
  9. dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
  10. mgr Małgorzata Rutkowska (przedstawiciel dziekanatu)