Rada Wydziału Kultury Japonii

Rada Wydziału Kultury Japonii

  1. prof. dr hab. Jerzy Wasilewski - Dziekan
  2. prof. dr hab. Lech Mróz
  3. prof. Mitsuhiko Toho
  4. mgr Ewa Krassowska-Mackiewicz
  5. mgr Karolina Pyrżak (przedstawiciel administracyjny)