Opłaty za studia I stopnia

Opłaty za studia I stopnia

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

Wpisowe (jednorazowe) - 750 zł

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

  • Studia licencjackie stacjonarne (dzienne) - 700 zł
  • Studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne) - 500 zł