fbpx
Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy

 1. Władza cesarza na przestrzeni dziejów Japonii.
 2. Najważniejsze cechy rządów samurajów.
 3. Wyjaśnij znaczenie pojęć „performans” i „performatyka”.
 4. Podaj typy widowisk i omów wybrane (np. teatralne).
 5. Omów klasyczne teatry japońskie: nō, kabuki, bunraku.
 6. Współczesna kultura japońska – omów wybranego twórcę lub dzieło.
 7. Japoński system wzorów i norm społecznych.
 8. Japoński rok obrzędowy – najważniejsze święta i obrzędy przejścia.
 9. Cechy wyróżniające klasyczną sztukę japońska (literaturę, architekturę lub malarstwo).
 10. Legendy, mity i baśnie w literaturze japońskiej – omów lub zastanów się, jakie pełnią funkcje we współczesnej sztuce?
 11. Ogólne cechy tradycyjnej japońskiej estetyki oraz jej główne kategorie.
 12. Sintoizm, buddyzm, konfucjanizm – omów wybraną religię w kontekście kultury japońskiej.
 13. Etapy świąt matsuri.
 14. Ceremonie oczyszczania w sintoizmie.
 15. Mityczny obraz świata – omów na przykładzie kultury Japonii.
 16. Dlaczego Michel Foucault określa kulturę jako „system represywny”?
 17. Scharakteryzuj tzw. „posthumanistykę”.
 18. Jakie znaczenie ma język dla danej społeczności. Czy znasz jakieś teorie języka?
 19. Wykorzystywanie kategorii płci w badaniach kultury.
 20. Na czym polega proces enkulturacji?
 21. Teatr nō – forma, historia, sztuka i etos aktora.
 22. Reformy i zmiany w obrębie tradycyjnych sztuk widowiskowych w okresie Meiji.
 23. Powojenne kino japońskie: dzieła, twórcy, kierunki. Omów na wybranych 2–3 przykładach.
 24. Objaśnij dwa spośród podanych pojęć: wiedza, prawda, epistemologia, aksjologia, indukcja, dedukcja, hermeneutyka.
 25. Czy Polskę można uznać za kraj postkolonialny?
 26. Omów początki kinematografii oraz wczesne kino w Japonii.
 27. Kategoria estetyczna kawaii – omów na przykładach.
 28. Zjawisko popkultury japońskiej – omów na wybranych przykładach.
 29. Niematerialne dziedzictwo Japonii – omów na przykładach.
 30. Anime. Specyfika medialna, kontekst kulturowy, twórcy.
 31. Współczesna literatura japońska – omów zjawisko na wybranych 2–3 przykładach.
 32. Zesłańcy polityczni – ich dokonania i rola w procesie poznania Azji Wschodniej.
 33. Bronisław Piłsudski – dokonania i znaczenie dla poznania i zachowania kultury Ajnów.
 34. Podróże Marko Polo – znaczenie jego relacji w konstruowaniu obrazu świata i poznawaniu Azji.
 35. Mniejszości etniczne we współczesnej Japonii – ich historia i status.
 36. Mniejszości wyznaniowe we współczesnej Japonii (ich geneza i status).