fbpx
Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Nauka na studiach internetowych (niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) wygląda następująco:
1. Nauka przez internet poprzez system uczelniany Edux przez cały semestr.
2. Sesja egzaminacyjna plus ewentualnie sesja laboratoryjna na koniec semestru na terenie uczelni.

W systemie uczelnianym Edux udostępnione są materiały edukacyjne. Każdego tygodnia student przerabia samodzielnie podany temat oraz realizuje zadania domowe i testy. Nie ma konieczności logowania się do systemu Edux w konkretnym terminie. W trybie online nie są organizowane ani wspólne wykłady ani ćwiczenia. Materiały edukacyjne mają postać html z dodanymi elementami multimedialnymi. Przykładowe materiały są dostępne na stronie: https://gakko.pjwstk.edu.pl/mat/118/lec/index.html


Kontakt z prowadzącymi odbywa się w formie cotygodniowych, nieobowiązkowych konsultacji na platformie Microsoft Teams a także przy użyciu poczty elektronicznej Gmail.
Sesje egzaminacyjne (egzaminy, zaliczenia) oraz sesje laboratoryjne (intensywna realizacja jednego przedmiotu) odbywają się w standardowy sposób na terenie uczelni na koniec każdego semestru. Sesja egzaminacyjna trwa zazwyczaj 4 dni (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek), zaś sesja laboratoryjna 4-5 dni (dni robocze i ewentualnie weekend). Obie sesje są ze sobą połączone, tak więc wystarczy przyjechać do Warszawy raz w semestrze na ok. 9 dni.

Studia rozpoczynają się od zdalnego szkolenia z zasad korzystania z platformy Edux. Informacja o dacie i sposobie dołączenia do tego szkolenia zostanie ogłoszona na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.