fbpx
Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Na studiach internetowych zajęcia realizowane są na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz uczelnianego systemu EDUX.

W trakcie 2-letnich studiów odbywają się w gmachu uczelni trzy 5-dniowe kursy o profilu praktycznym. Sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie uczelni na koniec semestru. Jest też możliwość uczęszczania, w co drugi weekend na wykłady i konsultacje odbywające się w siedzibie uczelni. Studia prowadzone są tylko w języku polskim.

Studia magister­skie uzupełniające internetowe prowadzone są w systemie punktów kredytowych. Dzięki temu student dokonuje wyboru realizowanych przedmiotów i ma wpływ na rozkład zajęć. Oprócz zajęć obieralnych w każdym semestrze studenci muszą również zrealizować pulę zajęć obowiązkowych.

Specjalizacja na studiach magisterskich internetowych jest wybierana po I semestrze studiów.

Studia magisterskie uzupełniające trwają 4 semestry.

Nabór na studia magisterskie uzupełniające stacjonarne odbywa się dwa razy w roku, rekrutacja trwa od stycznia do lutego oraz od maja do września.

Aktualny harmonogram semestru, rozkład sesji znajduje się w zakładce Komunikaty.