Studia internetowe

Studia internetowe

Na studiach internetowych zajęcia realizowane są na odległość z wykorzystaniem Internetu oraz uczelnianego systemu EDUX.

Ćwiczenia odbywają się wyłącznie przez Internet. Ponadto w czasie trwania semestru organizowane są w gmachu uczelni konsultacje. Sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie uczelni na koniec semestru. Studia prowadzone są wyłącznie w języku polskim.

Studia magister­skie uzupełniające internetowe prowadzone są w systemie punktów kredytowych. Dzięki temu student dokonuje wyboru realizowanych przedmiotów i ma wpływ na rozkład zajęć. Oprócz zajęć obieralnych w każdym semestrze studenci muszą również zrealizować pulę zajęć obowiązkowych.

Specjalizacja na studiach magisterskich internetowych jest wybierana po I semestrze studiów.

Studia magisterskie uzupełniające trwają 4 semestry.

Nabór na studia magisterskie uzupełniające stacjonarne odbywa się dwa razy w roku, rekrutacja trwa od stycznia do lutego oraz od maja do września.

Aktualny harmonogram semestru, rozkład sesji znajduje się w zakładce Komunikaty.