Opłaty za studia II stopnia

Opłaty za studia II stopnia

Opłaty obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 (oraz w późniejszych latach)

Opłata za procedurę kwalifikacyjną - 75 zł (dotyczy tylko absolwentów innych uczelni)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

  • Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne polskojęzyczne - 1380 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające stacjonarne anglojęzyczne - 1580 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające zaoczne - 1100 zł
  • Studia magisterskie uzupełniające internetowe - 1100 zł

 

Opłaty obowiązujące na rok akademicki 2019/2020.