Zasady rekrutacji - Informatyka Społeczna

Zasady rekrutacji - Informatyka Społeczna

Rekrutacja na studia niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 prowadzona będzie od 4 maja do końca września 2022 roku.

 

Zapoznaj się z procedurami COVID-19

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą mieć ukończone min. studia pierwszego stopnia

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie procedury kwalifikacyjnej.

Wszystkie elementy niezbędne do przejścia i zakończenia procesu rekrutacji opisane są w poniższych punktach.

Rekrutacja "krok po kroku"

 1. Rejestracja on-line
 2. Dostarczenie dokumentów
 3. Procedura kwalifikacyjna
 4. Kwalifikacja na studia
 5. Kontrakt

1. Rejestracja on-line

Załóż konto na portalu rekrutacyjnym: rekrutacja.pjwstk.edu.pl

Otrzymasz link aktywacyjny, a po aktywowaniu konta uzyskasz dostęp do swojego profilu. Wypełnij formularze i obowiązkowo wgraj swoje zdjęcie. Koniecznie wybierz kierunek, na który aplikujesz, oraz – jeśli na tym kierunku obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna – wybierz jej termin.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty, zapisz je w formacie .pdf, wgraj odpowiednie pliki do systemu rekrutacyjnego lub od razu dostarcz oryginały do Działu Rekrutacji PJATK. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem. Dokumenty oznaczone kolorem czerwonym, są niezbędnym minimum wymaganym przez uczelnię, aby móc przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na studia magisterskie. Pozostałe dokumenty można donieść po rozmowie kwalifikacyjnej. 

Absolwenci PJATK składają:

 • podanie o przyjęcie na studia magisterskie
 • protokół postępowania kwalifikacyjnego
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych 
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

Absolwenci pozostałych uczelni składają:

 • protokół postępowania kwalifikacyjnego - wymagany przed rozmową kwalifikacyjną
  • pobierz dla studiów niestacjonarnych
 • dowód wpłaty za rozmowę – koszt 75 zł (absolwenci PJATK są zwolnieni z opłaty)
 • dyplom wraz z suplementem (w przypadku osób, które jeszcze nie podeszły do obrony pracy dyplomowej lub czekają na odbiór dyplomu prosimy o dostarczenie zaświadczenia z dziekanatu dot. obrony/terminu obrony oraz arkuszu przebiegu studiów)
 • podanie (druk dostępny jest w Biurze Rekrutacji lub do pobrania z portalu rekrutacyjnego)
 • zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej.

UWAGA: Obcokrajowcy, którzy chcą studiować na studiach polskojęzycznych muszą znać język polski w stopniu komunikatywnym.


3. Procedura kwalifikacyjna

Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny aktualnego wykształcenia kandydata na podstawie złożonych dokumentów i kwalifikuje na odpowiednią formę studiów. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi Prodziekan ds. Dydaktyki oraz i/lub osoby przez niego wytypowane.

4. Kwalifikacja na studia

Decyzja o kwalifikacji na studia jest wysyłana po pozytywnym przejściu procedury kwalifikacyjnej oraz uzbieraniu się grupy.

5. Kontrakt

W ciągu tygodnia od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś podpisać kontrakt z uczelnią.

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK (wzór kontraktu do pobrania)

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.

Jeśli Twoje studia opłaca np. pracodawca, możesz podpisać kontrakt trójstronny Uczelnia-Sponsor-Student. O chęci podpisania tego typu kontraktu poinformuj nas z wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:

Uwaga: kandydatom podpisującym kontrakt tydzień przed zakończeniem trwania rekrutacji PJATK nie gwarantuje wystawienia legitymacji oraz uaktywnienia konta na serwerze Uczelni przed rozpoczęciem zajęć.

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pja.edu.pl

Gdy już zostaniesz przyjęta/przyjęty do PJATK, opłaty związane ze studiowaniem (np. czesne) będziesz wnosić na indywidualny numer konta, który jest dostępny na Twoim profilu studenckim dostępnym w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.pjwstk.edu.pl

 

Pobierz załącznik: