Program specjalizacji Data Science

Program specjalizacji Data Science

Program na rok akademicki 2020/2021 (link)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA - program realizowany dla rocznika 2019/20

  Przedmiot Skrót Forma zaliczenia wyk.  ćw. ECTS
Semestr I
1 Wprowadzenie do Big Data WBD EZ 26 26 5
2 Eksploracja i wizualizacja danych EWD EZ 26 26 5
3 Programowanie dla analityki danych PAD Z 26 26 5
4 Integracja danych i hurtownie danych IDH EZ 26 26 5
5 Przedmiot blokowy - Systemy wiedzy SWI Z 20 2
Seminarium SEM1 Z 26 13 5
Lektorat LEK Z 0 26 3
Semestr II
8 Wprowadzenie do uczenia maszynowego WUM EZ 26 26 5
9 Bezpieczeństwo Big Data BBD EZ 26 + 16 int 26 5
10 Nierelacyjne bazy danych NBD EZ 26 26 5
11 Big Data - modelowanie, zarządzanie, przetwarzanie i integracja BGD EZ 26 26 5
12 Nauczanie łamigłówkowe (przedmiot internetowy) PUZ Z 0 0 2
13 Przedmiot blokowy **** / Z 20 2
14 Seminarium SEM2 Z 26 0 4
15  Lektorat LEK Z 0 26 3
Semestr III 
16  Zastosowania Uczenia Maszynowego ZUM EZ 26 26 5
17 Grafy i ich zastosowania GIZ EZ 26 26 5
18 Technologie i platformy Chmury TPC EZ 26 26 5
19 Seminarium + złożenie pracy SEM3 Z 26 26 15
20  Przedmiot blokowy**** / Z 20 2
21 Lektorat LEK Z 0 26 3
  Pozostałe dostepne przedmioty blokowe: Wymagane ECTS: 96
1 Sieciowe systemy zorientowane usługowo SSU Z 20   0 2
2 Zaawansowane techniki multimedialne ZTM Z  16 2
3 Jak mózg oblicza to, co widzimy i jak koordynuje nasze ruchy MKR Z 20  0 2
4 Teoria i zaawansowanie analizy falkowej AFA Z 20 0 2
5 Cyfrowe przetwarzanie obrazów: algorytmy i zastosowania CPO Z 20 0 2
6 Inżynieria oprogramowania INN Z  20 0 2

 

**** Wymóg realizacji łącznie 3 przedmiotów blokowych - w tempie 1/semstr lub awansem

 

Program specjalizacji Data Science - studia II stopnia stacjonarne do 2018/19

  Przedmiot  Forma zaliczenia wyk. ćw.
Semestr I
1 Wprowadzenie do Big Data EZ 26 26
2 Eksploracja i wizualizacja danych EZ 26 26
3 Programowanie dla analityki danych Z 26 26
4 Integracja danych i hurtownie danych EZ 26 26
5 Przedmiot blokowy - Systemy wiedzy Z 20
Seminarium Z 26 13
Lektorat Z 26
Semestr II
8 Wprowadzenie do uczenia maszynowego  EZ 26 26
9 Analiza dużych zbiorów danych  EZ  26 26
10 Nierelacyjne bazy danych  EZ 26 26
11 Big Data - modelowanie, zarządzanie, przetwarzanie i integracja  EZ 26 26
12 Nauczanie łamigłówkowe (przedmiot internetowy)  Z 0 0
13 Przedmiot blokowy ****  Z 20
14 Seminarium   Z  26 0
15  Lektorat  Z 26 
Semestr III 
16  Zastosowania Uczenia Maszynowego  EZ 26 26
17 Bezpieczenstwo Big Data  EZ 26 + (16 INT) 26
18 Technologie i platformy Chmury  EZ 26 26
19 Seminarium + złożenie pracy  Z 26  26
20  Przedmiot blokowy****  Z 20  
21 Lektorat  Z  0 26
  PRZEDMIOTY BLOKOWE      
Sieciowe systemy zorientowane usługowo Z 20   0
2 Zaawansowane techniki multimedialne Z  16
Jak mózg oblicza to, co widzimy i jak koordynuje nasze ruchy Z 20   0
4 Systemy wiedzy Z 20 0
5 Teoria i zaawansowanie analizy falkowej Z 20 0
6 Cyfrowe przetwarzanie obrazów: algorytmy i zastosowania Z 20 0
Inżynieria oprogramowania Z  20

 

**** Wymóg realizacji łącznie 3 przedmiotów blokowych - w tempie 1/semstr lub awansem