fbpx
Program studiów

Program studiów

Program studiów niestacjonarnych na rok 2021 / 2022 i kolejne lata

Program studiów niestacjonarnych na rok 2017 / 2018 

Nazwa Przedmiotu

Kod

Liczba godz./sem.

Forma zalicz.

Pkt ECTS

wyk.

ćw./lab.

I Rok

I semestr

Analiza matematyczna

AM

16 int

16

E/Z

6

Technika i architektura komputerów

TAK

16

-

E

4

Podstawy programowania w Javie

PPJ

32

32

E/Z

6

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

WSI

16

16

E/Z

5

Prawne podstawy działalności gospodarczej

PPB

16int

-

Z

3

Historia i Kultura Japonii

HKJ

16 int

-

Z

3

Język angielski

ANG1

-

16

Z

3

II semestr

Algebra liniowa i geometria

ALG

16int

16

E/Z

5

Matematyka dyskretna 1

MAD1

16

16

E/Z

4

Systemy operacyjne

SOP

16

16

Z

4

Programowanie obiektowe i GUI

GUI

32

32

Z

6

Język angielski

ANG2

-

16

Z

3

II Rok

III semestr

Matematyka dyskretna 2

MAD2

16

16

E/Z

4

Relacyjne bazy danych

RBD

16

16

E/Z

5

Wstęp do marketingu i zarządzania

WMZ

16

16

E/Z

4

Sieci komputerowe i programowania sieciowe w języku Java

SKJ

16

16

E/Z

5

Programowanie w językach C i C++

PJC

16

16

Z

4

Język angielski

ANG3

-

16

Z

3

IV semestr

Grafika komputerowa

GRK

16

16

E/Z

6

Systemy baz danych

SBD

16

16

E/Z

6

Uniwersalne techniki programowania

UTP

16

16

Z

4

Algorytmy i struktury danych

ASD

16+16int

16+16int

E/Z

5

Statystyczna analiza danych SAD 16 16 E/Z 6

Lektorat 

LEK4

-

16

Z

3

III Rok

V semestr

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

BSI

16

16

E/Z

6

Systemy wbudowane i techniki cyfrowe

SYC

16

16

Z

4

Narzędzia sztucznej inteligencji

NAI

16

16int

E/Z

7

Projektowanie systemów informacyjnych

PRI

16

16

E/Z

7

Multimedia 1

MUL1

16

16

Z

4

Lektorat

LEK5

-

16

Z

3

VI semestr

Budowa i integracja systemów informatycznych

BYT

16

16

E/Z

6

Zarządzanie projektem informatycznym

ZPR

16

16

E/Z

4

Multimedia 2

MUL

16

16

Z

4

Modelowanie i analiza systemów informacyj­nych

MAS

16

16

E/Z

6

Lektorat

LEK6

-

16

Z

3

IV Rok

VII semestr

Interakcja człowiek-komputer

ICK

16

16

E/Z

4

Projekt 1 (dla każdej specjalizacji)

PRO1

16

32

Z

10

Samodzielna praca nad projektem

SPP1

0

70

 

-

Przedmiot specjalizacyjny 1

 /

16

32

E/Z

6

Lektorat

LEK7

-

16

Z

3

VIII semestr

Przedmiot specjalizacyjny 2

/

16

32

E/Z

6

Projekt 2 (dla każdej specjalizacji)

PRO2

16

32

Z

13

Praktyki (zaliczane do końca studiów) P 160H

-

-

6

Samodzielna praca nad projektem

SPP2

0

70

 

-

Lektorat

LEK8

-

16

Z

3

Przedmioty obieralne

Podstawy symulacji komputerowych

PSK

16int

16

E/Z

4

Aplikacje baz danych

APBD

16int

16

E/Z

4

Technologie programowania rozproszonego

TPO

16int

16

E/Z

4

Metody inżynierii wiedzy

MIW

16int

16

E/Z

4

Podstawy uczenia maszynowego

PUM 16int 16 E/Z 4

Środowiska uruchomieniowe AutoML

SUML 16int 16 E/Z 4

Inżynieria procesów biznesowych

IPB

16int

16

E/Z

4

Systemy zarzadzana treścią

CMS

16int

16

E/Z

4

Architektury rozwiązań i wdrożeń SI

ASI 16int 16 E/Z 4

Automaty i gramatyki

AUG

16int

16

E/Z

4

Wykłady dla różnych specjalizacji

Technologie Internetu (specjalizacje A, IO, E, G)

TIN

16

32

E/Z

6

Zaawansowane sieci komputerowe (specjalizacje B, C, H)

ZSK

16

32

E/Z

6

Inteligentne systemy sterowania (specjalizacje D, F)

ISS

16

32

E/Z

6

Administrowanie bazami danych (specjalizacje A, IO)

ABD

16

32

E/Z

6

Zaawansowane systemy operacyjne (specjalizacje B, C)

ZSO

16

32

E/Z

6

Wizja maszynowa  (spec. D, E, F)

WMR

16

32

E/Z

6

Programowanie mobilne (specjalizacje G, H)

PRM

16

32

E/Z

6