Program studiów

Program studiów

Program studiów  2019/2020 i późniejszych.
Zatwierdzony przez Radę Wydziału Informatyki dnia 26 czerwca 2019.

Nazwa Przedmiotu

Kod

Forma zalicz.

Pkt ECTS

I rok – I semestr

1.

Analiza matematyczna

AM

E/Z

6

2.

Technika i architektura komputerów

TAK

E

4

3.

Podstawy programowania w Javie

PPJ

E/Z

6

4.

Wprowadzenie do systemów informacyjnych *

WSI

E/Z

6

5. Język Angielski ANG1 Z 3

I rok – II semestr

8.

Algebra liniowa i geometria

ALG

E/Z

6

9.

Relacyjne bazy danych *

RBD

E/Z

6

10.

Systemy operacyjne

SOP

Z

4

11.

Programowanie obiektowe i GUI

GUI

Z

6

12.

Język angielski

ANG2

Z

3

II rok – III semestr

13.

Matematyka dyskretna

MAD

E/Z

6

14.

Grafika komputerowa *

GRK

E/Z

5

15.

Uniwersalne techniki programowania

UTP

Z

4

16.

Programowanie w językach C i C++

PJC

Z

4

17. Historia i kultura Japonii HKJ Z 3
18.

Język angielski

ANG3

Z

3

II rok – IV semestr

19.

Multimedia *

MUL

E/Z

6

20.

Systemy baz danych

SBD

E/Z

6

21.

Sieci komputerowe i programowania sieciowe w języku Java

SKJ

E/Z

5

22.

Algorytmy i struktury danych

ASD

E/Z

7

23.

Język angielski

ANG4

Z

3

III rok – V semestr

24.

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

BSI

E/Z

5

25.

Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki

SYC

Z

5

26.

Statystyczna analiza danych 

SAD

E/Z

5

27.

Projektowanie systemów informacyjnych

PRI

E/Z

6

28.

Przedmiot obieralny

 

E/Z

5

III rok – VI semestr

29.

Budowa i integracja systemów informacyjnych

BYT

E/Z

6

30.

Narzędzia sztucznej inteligencji

NAI

E/Z

6

31.

Modelowanie i analiza systemów informac.

MAS

E/Z

5

32. Zarządzanie projektem informatycznym ZPI E/Z 5
33.

Przedmiot obieralny

 

E/Z

5

IV rok – VII semestr

34.

Projekt 1

PRO1

Z

10

35.

Samodzielna praca nad projektem

SPP1

 

 

36. Przedmiot specjalizacyjny   E/Z 8
37.

Przedmiot obieralny

 

E/Z

5

38.

Przedmiot obieralny

 

Z

5

IV rok – VIII semestr

39.

Przedmiot specjalizacyjny

 

E/Z

8

40.

Projekt 2 (dla każdej specjalizacji)

PRO2

 Z

10

41.

Samodzielna praca nad projektem

 SPP2

 

 

42. Praktyki (160 godz., zaliczane do końca studiów) P   6
43.

Przedmiot obieralny

 

E/Z

5

44.

Przedmiot obieralny

 

E/Z

5

Przedmioty obieralne
1. Podstawy symulacji komputerowych PSM E/Z 5
2. Aplikacje baz danych APBD E/Z 5
3. Technologie programowania rozproszonego  TPO E/Z 5
4. Prawne podstawy funkcjonowania biznesu PPB E/Z 5
5. Inżynieria procesów biznesowych IPB E/Z 5
6. Tworzenie portali biznesowych TPB E/Z 5
7. Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem POZ E/Z 5
8. Rachunkowość przedmiotów gospodarczych RPG E/Z 5
9. Wstęp do zarządzania WDZ E/Z 5
Przedmioty dla różnych specjalizacji:  
1. Technologie internetu (specjalizacje BD, IO, PAB ) TIN E/Z 8
2. Zaawansowane sieci komputerowe (specjalizacje SI) ZSK E/Z 8
3. Administrowanie bazami danych (specjalizacje BD, IO) ABD E/Z 8
4. Zaawansowane systemy operacyjne (specjalizacje SI) ZSO E/Z 8
5. Multimedia 1 (specjalizacje MU) MUL 1 E/Z 8
6. Multimedia 2 (specjalizacje MU) MUL 2 E/Z 8
7. Hurtownie danych (specjalizacje HU) HUR E/Z 8
8. Eksploracja danych (specjalizacje HU) EDP E/Z 8
9. Programowanie mobilne (specjalizacje PAB) PRM E/Z 8

* Przedmiot jest realizowany podczas 5-dniowej sesji laboratoryjnej na terenie PJATK.

 

Program studiów  2017/2018.

Nazwa Przedmiotu

Kod

Forma zalicz.

Pkt ECTS

I rok – I semestr

Analiza matematyczna

AM

E/Z

6

Technika i architektura komputerów

TAK

E

4

Podstawy programowania w Javie

PPJ

E/Z

6

Wprowadzenie do systemów informacyjnych *

WSI

E/Z

6

Język Angielski ANG1 Z 3

I rok – II semestr

Algebra liniowa i geometria

ALG

E/Z

6

Relacyjne bazy danych *

RBD

E/Z

6

Systemy operacyjne

SOP

Z

4

Programowanie obiektowe i GUI

GUI

Z

6

Język angielski

ANG2

Z

3

II rok – III semestr

Matematyka dyskretna

MAD

E/Z

6

Grafika komputerowa *

GRK

E/Z

5

Uniwersalne techniki programowania

UTP

Z

4

Programowanie w językach C i C++

PJC

Z

4

Historia i kultura Japonii HKJ Z 3

Język angielski

ANG3

Z

3

II rok – IV semestr

Multimedia *

MUL

E/Z

6

Systemy baz danych

SBD

E/Z

6

Sieci komputerowe i programowania sieciowe w języku Java

SKJ

E/Z

5

Algorytmy i struktury danych

ASD

E/Z

7

Język angielski

ANG4

Z

3

III rok – V semestr

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

BSI

E/Z

5

Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki

SYC

Z

5

Statystyczna analiza danych 

SAD

E/Z

5

Projektowanie systemów informacyjnych

PRI

E/Z

6

Przedmiot obieralny

 

E/Z

5

III rok – VI semestr

Budowa i integracja systemów informacyjnych

BYT

E/Z

6

Narzędzia sztucznej inteligencji

NAI

E/Z

6

Modelowanie i analiza systemów informac.

MAS

E/Z

5

Zarządzanie projektem informatycznym ZPI E/Z 5

Przedmiot obieralny

 

Z

5

IV rok – VII semestr

Projekt 1

PRO1

Z

10

Samodzielna praca nad projektem

SPP1

 

 

Przedmiot specjalizacyjny   E/Z 8

Przedmiot obieralny

 

E/Z

5

Przedmiot obieralny

 

Z

5

IV rok – VIII semestr

Przedmiot specjalizacyjny

 

E/Z

8

Projekt 2 (dla każdej specjalizacji)

PRO2

 Z

10

Samodzielna praca nad projektem

 SPP2

 

 

Praktyki (160 godz., zaliczane do końca studiów) P   6

Przedmiot obieralny

 

E/Z

5

Przedmiot obieralny

 

E/Z

5

Przedmioty obieralne      
Podstawy symulacji komputerowych PSM E/Z 5
Aplikacje baz danych APBD E/Z 5
Technologie programowania rozproszonego  TPO E/Z 5
Prawne podstawy funkcjonowania biznesu PPB E/Z 5
Inżynieria procesów biznesowych IPB E/Z 5
Tworzenie portali biznesowych TPB E/Z 5
Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem POZ E/Z 5
Rachunkowość przedmiotów gospodarczych RPG E/Z 5
Wstęp do marketingu i zarządzania WMZ E/Z 5
Przedmioty dla różnych specjalizacji      
Technologie internetu ( BD, IO, PAB ) TIN Z 8
Zaawansowane sieci komputerowe ( SI) ZSK Z 8
Administrowanie bazami danych ( BD, IO ) ABD Z 8
Zaawansowane systemy operacyjne (SI ) ZSO Z 8
Multimedia 1 (MU) MUL 1 Z 8
Multimedia 2 (MU) MUL 2 Z 8
Hurtownie danych (HU) HUR Z 8
Eksploracja danych (HU) EDP Z 8
Programowanie mobilne (PAB) PRM Z 8

* Przedmiot jest realizowany podczas 5-dniowej sesji laboratoryjnej na terenie PJATK.